จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 96,987,060 ต้น
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 16:23 น.
หน่วยงาน จำนวน
OqFawFBD 6
หน่วยงาน จำนวน
OqFawFBD 57,526,403
TbZhoyWF 5,910
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 3
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
หน่วยงาน จำนวน
OqFawFBD 19,238,282
TbZhoyWF 14,656
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
หน่วยงาน จำนวน
OqFawFBD 19,221,845
TbZhoyWF 2,650
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
OqFawFBD 1
หน่วยงาน จำนวน
TbZhoyWF 12,216
หน่วยงาน จำนวน
TbZhoyWF 86,769
หน่วยงาน จำนวน
TbZhoyWF 1,890
หน่วยงาน จำนวน
TbZhoyWF 102,743
หน่วยงาน จำนวน
TbZhoyWF 1,247
หน่วยงาน จำนวน
TbZhoyWF 1,440
หน่วยงาน จำนวน
TbZhoyWF 1,103
หน่วยงาน จำนวน
TbZhoyWF 112,564
หน่วยงาน จำนวน
TbZhoyWF 85,062
หน่วยงาน จำนวน
TbZhoyWF 69,234
หน่วยงาน จำนวน
TbZhoyWF 4,973
หน่วยงาน จำนวน
TbZhoyWF 48,281
หน่วยงาน จำนวน
TbZhoyWF 288
หน่วยงาน จำนวน
TbZhoyWF 8,038
หน่วยงาน จำนวน
TbZhoyWF 3,316
หน่วยงาน จำนวน
TbZhoyWF 1,639
ชื่อพันธุ์ไม้ หน่วยงาน จำนวน
กระถินเทพณรงค์ TbZhoyWF 44,721
มะพร้าว TbZhoyWF 24,988
มะฮอกกานี TbZhoyWF 23,148
ตะเคียน TbZhoyWF 17,307
มะขาม TbZhoyWF 16,106
มะขามป้อม TbZhoyWF 13,345
ตะเคียนทอง TbZhoyWF 12,978
ขี้เหล็ก TbZhoyWF 12,939
มะม่วง TbZhoyWF 12,835
จำปาทอง TbZhoyWF 9,828
มะค่าโมง TbZhoyWF 9,685
หว้า TbZhoyWF 7,251
โกงกางใบใหญ่ TbZhoyWF 7,199
ทุเรียน TbZhoyWF 6,480
ยูคาลิปตัส TbZhoyWF 6,323
ไม้แดง TbZhoyWF 6,320
กระถินเทพา TbZhoyWF 6,261
ทองอุไร TbZhoyWF 5,469
มะขามเปรี้ยว TbZhoyWF 5,269
พะยอม TbZhoyWF 4,923
ไผ่ TbZhoyWF 4,819
แดง TbZhoyWF 4,652
โกงกาง TbZhoyWF 4,371
กอเดือย TbZhoyWF 4,200
แคนา TbZhoyWF 3,909
ต้นมะฮอกกานี TbZhoyWF 3,858
ตะแบก TbZhoyWF 3,736
เงาะ TbZhoyWF 3,549
โกโก้ TbZhoyWF 3,541
สน TbZhoyWF 3,474
อินทนิล TbZhoyWF 3,418
ขนุน TbZhoyWF 2,970
สักทอง TbZhoyWF 2,828
อินทนิลน้ำ TbZhoyWF 2,730
กล้วย TbZhoyWF 2,660
มะขามเปรี้ยวยักษ์ TbZhoyWF 2,650
ต้นหว้า TbZhoyWF 2,577
ไผ่ซางหม่น TbZhoyWF 2,563
ลำไย TbZhoyWF 2,504
ตาล TbZhoyWF 2,424
โมกมัน TbZhoyWF 2,149
เหียง TbZhoyWF 2,000
มะพร้าวน้ำหอม TbZhoyWF 1,960
ปาล์มน้ำมัน TbZhoyWF 1,941
พิกุล TbZhoyWF 1,914
อโวกาโด้ TbZhoyWF 1,875
พยอม TbZhoyWF 1,845
สาธร TbZhoyWF 1,802
ยางนา TbZhoyWF 1,795
เสลา TbZhoyWF 1,776
เพกา TbZhoyWF 1,744
แคหางค่าง TbZhoyWF 1,700
เทพทาโร TbZhoyWF 1,650
เหลืองปรีดียาธร TbZhoyWF 1,615
ยางพารา TbZhoyWF 1,586
ต้นขี้เหล็ก TbZhoyWF 1,520
สะเดาเทียม TbZhoyWF 1,465
มะรุม TbZhoyWF 1,395
มะขามเทศ TbZhoyWF 1,388
ต้นเทียม TbZhoyWF 1,360
เสี้ยว TbZhoyWF 1,348
ประดู่ป่า TbZhoyWF 1,312
ต้นปริง TbZhoyWF 1,250
กระบก TbZhoyWF 1,231
มะขามกระดาน TbZhoyWF 1,210
อะโวคาโด TbZhoyWF 1,207
งิ้วแดง TbZhoyWF 1,197
พญาเสือโคร่ง TbZhoyWF 1,177
พยุง TbZhoyWF 1,109
ต้นหว้านา TbZhoyWF 1,090
หลุมพอ TbZhoyWF 1,053
จำปาป่า TbZhoyWF 1,040
งิ้ว TbZhoyWF 1,026
สะเดา TbZhoyWF 1,020
มะค่าแต้ TbZhoyWF 1,009
มะเกลือ TbZhoyWF 1,005
มะขามยักษ์ TbZhoyWF 990
คอแลน TbZhoyWF 962
ต้นหางนกยูง TbZhoyWF 950
ต้นตะเคียน TbZhoyWF 926
ปีบ TbZhoyWF 915
มะฮ้อกกานี TbZhoyWF 860
ส้มโอ TbZhoyWF 848
ไผ่ลวก TbZhoyWF 831
ต้นพะยอม TbZhoyWF 830
ต้นหลุมพ้อ TbZhoyWF 830
ชมพูพันธ์ทิพย์ TbZhoyWF 770
กูเบ TbZhoyWF 761
ชิงชัน TbZhoyWF 741
อินทนิลบก TbZhoyWF 736
อินทนินทร์ TbZhoyWF 704
ทุเรียนหมอนทอง TbZhoyWF 695
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง TbZhoyWF 655
มังคุด TbZhoyWF 646
อินทนิน TbZhoyWF 616
มะขามฝักใหญ่ TbZhoyWF 600
มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ TbZhoyWF 600
หม่อน TbZhoyWF 599
แคร์ฝรั่ง TbZhoyWF 590
ต้นไผ่สีสุก TbZhoyWF 590
ยมหิน TbZhoyWF 579
มะม่วงหิมพานต์ TbZhoyWF 574
มะขามเทศฝักใหญ่ TbZhoyWF 550
คูณ TbZhoyWF 547
น้อยหน่า TbZhoyWF 545
มะหาด TbZhoyWF 504
เม็ก TbZhoyWF 500
สีเสียดแก่น TbZhoyWF 500
ไผ่หวานทวาย TbZhoyWF 500
ชาอัสสัม TbZhoyWF 495
สนทะเล TbZhoyWF 494
นางพญาเสือโคร่ง TbZhoyWF 491
เหลืองอินเดีย TbZhoyWF 488
ไม้ยืนต้นโตเร็ว TbZhoyWF 474
สำรอง TbZhoyWF 460
แคบ้าน TbZhoyWF 452
กันเกรา TbZhoyWF 449
หางนกยูง TbZhoyWF 445
ต้นทองอุไร TbZhoyWF 439
ไข่เน่า TbZhoyWF 430
ชมพูพันธุ์ทิพย์ TbZhoyWF 417
ประดู่ TbZhoyWF 414
ลองกอง TbZhoyWF 414
หมาก TbZhoyWF 404
ต้นไผ่ TbZhoyWF 401
แอ็ก TbZhoyWF 400
ส้มโอทองดี TbZhoyWF 400
มะม่วงอกร่องสีทอง TbZhoyWF 400
มะม่วงป่า TbZhoyWF 396
มะนาว TbZhoyWF 391
สะเตียว TbZhoyWF 384
หลาวชะโอน TbZhoyWF 380
มะเม่า TbZhoyWF 379
กาแฟ TbZhoyWF 376
ติ้ว TbZhoyWF 375
ส้มเสี้ยว TbZhoyWF 370
เหรียง TbZhoyWF 363
ต้นประ TbZhoyWF 360
โงงงัง TbZhoyWF 350
เบญจพรรณ TbZhoyWF 349
มะค่า TbZhoyWF 338
มะฮฮกกานี TbZhoyWF 338
กระขิด TbZhoyWF 331
ปาหนันข้าง TbZhoyWF 330
หว้านา TbZhoyWF 330
สะตอ TbZhoyWF 325
ต้นมะขามป้อม TbZhoyWF 314
ปีป TbZhoyWF 300
พยุงไหหลำ TbZhoyWF 300
ขี้เหล็กบ้าน TbZhoyWF 300
ไม้รัง TbZhoyWF 300
มะฮอกกะนี TbZhoyWF 300
ไผ่รวก TbZhoyWF 299
ไผ่กิมซุง TbZhoyWF 292
คูน TbZhoyWF 287
กระถิ่นเทพา TbZhoyWF 280
หว้าพรุ TbZhoyWF 280
พะยูง TbZhoyWF 269
ตะแบกนา TbZhoyWF 260
ต้นมะนาว TbZhoyWF 252
สมอภิเภก TbZhoyWF 252
หน่อไม้เลี้ยงน้อง TbZhoyWF 250
มะกอกป่า TbZhoyWF 250
มะม่วงเขียวเสวย TbZhoyWF 246
ฝรั่ง TbZhoyWF 245
ฝาง TbZhoyWF 230
หว่า TbZhoyWF 225
ชัยพฤกษ์ TbZhoyWF 223
สารภีทะเล TbZhoyWF 220
รัง TbZhoyWF 220
ยูคา TbZhoyWF 219
ไม้ป่าเบญจพรรณ TbZhoyWF 219
พฤก TbZhoyWF 213
กระถินณรงค์ TbZhoyWF 210
จิกทะเล TbZhoyWF 208
ลำใย TbZhoyWF 205
มะกอก TbZhoyWF 203
เต็ง TbZhoyWF 201
ทรงบาดาล TbZhoyWF 200
จำปาบ้าน TbZhoyWF 200
ค้อ TbZhoyWF 200
จำปาขาว TbZhoyWF 200
แก้วขมิ้น TbZhoyWF 200
ก่อ TbZhoyWF 200
ส้มโอเขาใหญ่ TbZhoyWF 200
ยางกราด TbZhoyWF 200
มะม่วงหิมพาน TbZhoyWF 200
แสบง TbZhoyWF 200
กระบาก TbZhoyWF 198
ฝรั่งกิมจู TbZhoyWF 198
ชงโค TbZhoyWF 192
วา TbZhoyWF 188
มะไฟ TbZhoyWF 187
ไผ่ OqFawFBD 180
ไผ่ตง TbZhoyWF 179
ชิงชัง TbZhoyWF 179
กระพี้เขาควาย TbZhoyWF 171
กระพื้จั่น TbZhoyWF 170
หย่อง TbZhoyWF 168
เหนียง TbZhoyWF 160
อะราง TbZhoyWF 160
ปาโลแซนโตส TbZhoyWF 160
เหลืองเชียงราย TbZhoyWF 157
รังแดง TbZhoyWF 150
มะพร้าวแกง TbZhoyWF 150
แคป่า TbZhoyWF 150
ขี้หนอน TbZhoyWF 150
ต้นสักทอง TbZhoyWF 147
มะม่วงน้ำดอกไม้ TbZhoyWF 144
เหลืองปรีดาธร TbZhoyWF 138
ไม้เหียง TbZhoyWF 130
ต้นยางนา TbZhoyWF 130
ค่วม TbZhoyWF 129
เม่าหลวง TbZhoyWF 127
ค่า TbZhoyWF 121
ผักหวานป่า TbZhoyWF 121
ไผ่ข้าวหลามกาบแดง TbZhoyWF 121
สนปฎิพัทธ์ TbZhoyWF 120
ชะมวง TbZhoyWF 119
ศรีตรัง TbZhoyWF 109
กระพี้จั่น TbZhoyWF 108
อโวคาโด้ TbZhoyWF 107
พฤกษ์ TbZhoyWF 106
ตำเสา TbZhoyWF 101
ตะลิงปิง TbZhoyWF 101
ไผ่ซางหมน TbZhoyWF 100
ผวา TbZhoyWF 100
ผักติ้ว TbZhoyWF 100
ชนวน TbZhoyWF 100
เชิงชัน TbZhoyWF 100
งิ้วป่า TbZhoyWF 100
ต้นมะฮอกกานีต้นตะเคียนทองต้นยางนา TbZhoyWF 100
ต้นว่าน TbZhoyWF 100
กำแพงเจ็ดชั้น TbZhoyWF 100
เหลืองปรีดีนาธร TbZhoyWF 100
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง TbZhoyWF 100
ยอบ้าน TbZhoyWF 100
ไม้ยมหอม TbZhoyWF 100
มังคุดป่า TbZhoyWF 100
มะเม่าหลวง TbZhoyWF 100
ไม้ยางยา TbZhoyWF 99
ไม้ยืนต้น TbZhoyWF 99
ไม้ผลโตเร็ว TbZhoyWF 99
ฮอกกานี TbZhoyWF 99
โกงกางใบเล็ก TbZhoyWF 99
ต้นสัก TbZhoyWF 99
ดอกแค TbZhoyWF 99
ใผ่ตง TbZhoyWF 99
พันธุ์กูเป TbZhoyWF 99
พันธุ์ตะเคียนทอง TbZhoyWF 99
พันธุ์สะเดา TbZhoyWF 99
ม่ะม่วง TbZhoyWF 98
ต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์ TbZhoyWF 95
อินทรนินท์ TbZhoyWF 93
มะกอกน้ำ TbZhoyWF 91
พิกูล TbZhoyWF 90
กระทิง TbZhoyWF 90
กระฐินณรงค์ TbZhoyWF 90
ไม้เบญพรรณ TbZhoyWF 90
ชะม่วง TbZhoyWF 88
พิจั่น TbZhoyWF 81
ไผ่สีสุก TbZhoyWF 80
ผักบุ้งฝรั่ง TbZhoyWF 80
ตะเคียงทอง TbZhoyWF 80
ต้นชาดยางเหียง TbZhoyWF 80
ต้นแดง TbZhoyWF 80
ต้นสะเดา TbZhoyWF 80
กะโดนน้ำ TbZhoyWF 80
ขี้่เหล็ก TbZhoyWF 80
มะม่วงเขียวใหญ่ TbZhoyWF 80
มะรุมป่า TbZhoyWF 80
หัวชะเนียง TbZhoyWF 80
ไผ่ศรีนวล TbZhoyWF 79
มะกำตัน TbZhoyWF 75
ต้นมะม่วงหิมพานต์ TbZhoyWF 75
มะฮอกนี TbZhoyWF 75
มะคึก TbZhoyWF 74
บาก TbZhoyWF 73
ต้นลูกหว้า TbZhoyWF 70
อะโวคาโด้ TbZhoyWF 70
มะคาเดเมีย TbZhoyWF 69
ต้นเหรียง TbZhoyWF 63
ชำมะเลียง TbZhoyWF 60
จันทร์กระพร้อ TbZhoyWF 60
พิ้งค์ทรัมเป็ด TbZhoyWF 60
ไทร TbZhoyWF 60
กฐินเทพา TbZhoyWF 60
หวาย TbZhoyWF 60
เลือดแรด TbZhoyWF 60
ละไม TbZhoyWF 59
เสี้ยวป่า TbZhoyWF 57
ต้นชงโค TbZhoyWF 57
สัก TbZhoyWF 52
ต้นตะเคียนทอง TbZhoyWF 51
เฟื่องฟ้า TbZhoyWF 51
พลับ TbZhoyWF 50
มะขามยัก TbZhoyWF 50
้ไผ่ TbZhoyWF 50
ติ้วขาว TbZhoyWF 50
ตาเสือ TbZhoyWF 50
ทองอุไร OqFawFBD 50
เต็งรัง TbZhoyWF 50
ต้นตะเคียนทองต้นยางนา TbZhoyWF 50
ตะกูยักษ์ TbZhoyWF 50
จามจุรี TbZhoyWF 50
จำปูลิง TbZhoyWF 50
เเดง TbZhoyWF 50
ขี้เหล็กอเมริกัน TbZhoyWF 50
ขี่หนอน TbZhoyWF 50
กาแฟอาราบิก้า TbZhoyWF 50
กระถิ่น TbZhoyWF 50
เสี้ยวดอกขาว TbZhoyWF 50
เหลืองปรียาธร TbZhoyWF 50
ไม้หมี่ TbZhoyWF 50
มะร้าวน้ำหอม TbZhoyWF 50
มะเหม่า TbZhoyWF 50
มะม่วงกิม TbZhoyWF 50
ละมุด TbZhoyWF 45
เทียม TbZhoyWF 45
ประดู่ลาย TbZhoyWF 45
กระท้อน TbZhoyWF 44
ต๋าว TbZhoyWF 41
ไม้ผล TbZhoyWF 40
มะม่วงเบา TbZhoyWF 39
รักษหลวง TbZhoyWF 39
ชำมะเรียง TbZhoyWF 39
กะบก TbZhoyWF 33
แดงควน TbZhoyWF 31
ไทรเกาหลี TbZhoyWF 31
มะละกอ TbZhoyWF 31
ไม้ไผ่ TbZhoyWF 30
สารภี TbZhoyWF 30
เหลืองปริยาธร TbZhoyWF 30
อบเชย TbZhoyWF 30
ตะเบบูญ่า TbZhoyWF 30
ตะเค TbZhoyWF 30
ต้นตะแบกนา TbZhoyWF 30
กาง TbZhoyWF 30
กระท่อม TbZhoyWF 30
ส้มโอทับทิมสยาม TbZhoyWF 29
ขี้เห TbZhoyWF 28
แต้ TbZhoyWF 25
เหลืองปิยาธร TbZhoyWF 25
อโวคาโด TbZhoyWF 25
มะม่วงหาวมะนาวโห่ TbZhoyWF 24
ประดู่แดง TbZhoyWF 24
แครป่า TbZhoyWF 24
มะตูม TbZhoyWF 22
มะม่วงหินมะพานต์ TbZhoyWF 22
มะมาว TbZhoyWF 20
มะพร้าวบ้าน TbZhoyWF 20
มันปู TbZhoyWF 20
ลีลาวดี TbZhoyWF 20
ไม้ยืนต้นอื่น TbZhoyWF 20
ไม้ยืนต้นอื่นๆ TbZhoyWF 20
ไม้ลัง TbZhoyWF 20
อะโวาโด TbZhoyWF 20
อาโวคาโด TbZhoyWF 20
หูกระจง TbZhoyWF 20
หนานเฉาเว่ย TbZhoyWF 20
เสม็ดชุน TbZhoyWF 20
แอ๊ก TbZhoyWF 20
จันทร์กะพ้อ TbZhoyWF 20
ต้นกาหลง TbZhoyWF 20
ดอกลำดวน TbZhoyWF 20
ต้นแคร์นา TbZhoyWF 20
ชมพูพันธ์ุทิพย์ TbZhoyWF 20
ต้นอินต้นจัน TbZhoyWF 20
ต้นสารภี TbZhoyWF 20
ขามป้อม TbZhoyWF 20
เกล็ดแดง TbZhoyWF 20
ต้นมะขาม TbZhoyWF 19
ลำไยมะขาม TbZhoyWF 19
อาโวคาโด้ TbZhoyWF 18
มะกรูด TbZhoyWF 17
ตะลิงปลิง TbZhoyWF 17
ตองตึง TbZhoyWF 16
จันทร์กระพ้อ TbZhoyWF 15
มะตูมบ้าน TbZhoyWF 15
เหลืองปรีดีญาธร TbZhoyWF 15
สมอไทย TbZhoyWF 15
ตะเคียนคู่ TbZhoyWF 14
ชมพู่ TbZhoyWF 13
ไม้ผลรวม TbZhoyWF 13
เหลืองปรีดียาธรณ์ TbZhoyWF 12
ตะเคียง TbZhoyWF 12
มะออกกะนี TbZhoyWF 11
ไม้เบญจพรรณ TbZhoyWF 10
เหลือปรีดียาธร TbZhoyWF 10
แอก TbZhoyWF 10
ต้นหว้่า TbZhoyWF 10
ต้นราชพฤกษ์ TbZhoyWF 10
จันทร์หอม TbZhoyWF 10
มะขามหวาน TbZhoyWF 10
ตะแบง TbZhoyWF 10
ทิ้งถ่อน TbZhoyWF 10
นนทรี TbZhoyWF 10
เนียงนก TbZhoyWF 10
ขนุนมาเลย์ TbZhoyWF 10
กาสะลอง TbZhoyWF 10
กะพี้เขาควาย TbZhoyWF 10
ยางวาด TbZhoyWF 9
ลำพู TbZhoyWF 8
สตอ TbZhoyWF 8
ซางหม่น TbZhoyWF 8
เก็ดแดง TbZhoyWF 7
ส้มแขก TbZhoyWF 7
สะเดามัน TbZhoyWF 7
มะยม TbZhoyWF 7
อโศกน้ำ TbZhoyWF 7
เสม็ดแดง TbZhoyWF 6
มะฮอคกะนี TbZhoyWF 6
ยูคาลิปตัสสีรุ้ง TbZhoyWF 6
ยางแดง TbZhoyWF 6
ต้นคูน TbZhoyWF 6
จำปี TbZhoyWF 6
ต้นจัน TbZhoyWF 6
ตันหว้า TbZhoyWF 6
มะขามป้อบ TbZhoyWF 6
พิลังกาสา TbZhoyWF 6
พี้จั่นและจันกะพ้อ TbZhoyWF 5
พญาเสือโครง TbZhoyWF 5
มะปราง TbZhoyWF 5
ตาลโตนด TbZhoyWF 5
ตะเคียนดำ TbZhoyWF 5
นางดำ TbZhoyWF 5
ประดูชิงชัน TbZhoyWF 5
ต้นมะม่วงเบา TbZhoyWF 5
ต้นไม้ต้นเหลืองอินเดีย TbZhoyWF 5
ต้นสำรอง TbZhoyWF 5
แคแดง TbZhoyWF 5
เงาะโรงเรียน TbZhoyWF 5
เชอรรี่ TbZhoyWF 5
คณู TbZhoyWF 5
กะพี้จั่น TbZhoyWF 5
กระถิน TbZhoyWF 5
กระพี้ TbZhoyWF 5
เเคนา TbZhoyWF 5
ลำดวน TbZhoyWF 5
สะเดาบ้าน TbZhoyWF 5
มะฮอกะนี TbZhoyWF 5
มะฮอกานี TbZhoyWF 5
มะม่วงหมิพานต์ TbZhoyWF 5
หลุมพ้อ TbZhoyWF 5
หมากเหลือง TbZhoyWF 5
อินทะนิน TbZhoyWF 5
อะโวกาโด TbZhoyWF 4
มะม่วงหินมพานต์ TbZhoyWF 4
มะยงชิด TbZhoyWF 4
มะยงหอม TbZhoyWF 4
มะริด TbZhoyWF 4
ขนุนสำปะลอ TbZhoyWF 4
ต้นมะรุม TbZhoyWF 4
นางกวัก TbZhoyWF 4
ตะเตียน TbZhoyWF 4
พุด TbZhoyWF 4
พุทธานมสด TbZhoyWF 4
ฝรั่งขี้นก TbZhoyWF 3
ต้นมะพร้าว TbZhoyWF 3
ต้นพิกุล TbZhoyWF 3
ต้นตะลิงปลิง TbZhoyWF 3
ต้นคูณ TbZhoyWF 3
คำมอกหลวง TbZhoyWF 3
มะม่วงห่าวมะนาวโห่ TbZhoyWF 3
มะม่วงแก้วขมิ้น TbZhoyWF 3
ยางเหียง TbZhoyWF 3
เหลืิงปรีดียาธรณ์ TbZhoyWF 3
สีเสียดเปลือก TbZhoyWF 3
สาวดำ TbZhoyWF 3
สาระภี TbZhoyWF 2
สุพรรณิการ์ TbZhoyWF 2
หมอราน TbZhoyWF 2
หมากเม่า TbZhoyWF 2
หว้าอินเดีย TbZhoyWF 2
อินผาลัมบาฮี TbZhoyWF 2
อืนทนิลบก TbZhoyWF 2
สาเก TbZhoyWF 2
มะม่วงมันขุนศรี TbZhoyWF 2
มะม่วงและทุเรียน TbZhoyWF 2
มะฮอกกานีใบใหญ่ TbZhoyWF 2
ไม้ก่อ TbZhoyWF 2
มัลเบอร์รี่ TbZhoyWF 2
มาออกกานี TbZhoyWF 2
คออลน TbZhoyWF 2
ขะจาว TbZhoyWF 2
แก้วเจ้าจอม TbZhoyWF 2
กรุง TbZhoyWF 2
ก่อหลวง TbZhoyWF 2
ต้นขนุน TbZhoyWF 2
ต้นก่อ TbZhoyWF 2
เงาะและลองกอง TbZhoyWF 2
ต้นทับทิม TbZhoyWF 2
ต้นทุเรียน TbZhoyWF 2
ต้นมะม่วง TbZhoyWF 2
ต้นเหลืองอินเดีย TbZhoyWF 2
ต้นมังคุด TbZhoyWF 2
พอก TbZhoyWF 2
พังแหร TbZhoyWF 2
มะนาวหอมแปดริ้ว TbZhoyWF 2
มอหกกานี TbZhoyWF 2
ทิวา TbZhoyWF 2
ถ่อน TbZhoyWF 2
ไผ่เปราะ TbZhoyWF 2
ผักเหลียง TbZhoyWF 1
น้ำดอกไม้มัน TbZhoyWF 1
บุนนาค TbZhoyWF 1
ปะคำดีควาย TbZhoyWF 1
ทองหลางบ้าน TbZhoyWF 1
ทุเรียนก้านยาว TbZhoyWF 1
ทุเรียนน้ำ TbZhoyWF 1
เทพธาโร TbZhoyWF 1
มะปรางหวาน TbZhoyWF 1
มะแขว่น TbZhoyWF 1
มะตูมเทศ TbZhoyWF 1
พุทรา TbZhoyWF 1
มกหกกานี TbZhoyWF 1
โพทะเล TbZhoyWF 1
พญาสัตบรรณ TbZhoyWF 1
พลองสีน้ำเงิน TbZhoyWF 1
ต้นแมงดา TbZhoyWF 1
ต้นโมกหลวง TbZhoyWF 1
ต้นละมุด TbZhoyWF 1
ต้นลำไย TbZhoyWF 1
ต้นลิ้นจี่ TbZhoyWF 1
ต้นส้มแขก TbZhoyWF 1
ต้นสาระ TbZhoyWF 1
ตะเคียนชันตาแมว TbZhoyWF 1
ตะโกนา TbZhoyWF 1
ต้นมะม่วงเขียวเสวย TbZhoyWF 1
ต้นมะเฟือง TbZhoyWF 1
ต้นมะไฟ TbZhoyWF 1
ต้นปีบ TbZhoyWF 1
ต้นผงชูรส TbZhoyWF 1
ต้นผักหวานป่า TbZhoyWF 1
ต้นตะลิงปริง TbZhoyWF 1
จบก TbZhoyWF 1
จัน TbZhoyWF 1
แคสันติสุข TbZhoyWF 1
จิก TbZhoyWF 1
จิกนา TbZhoyWF 1
แจง TbZhoyWF 1
จำปา TbZhoyWF 1
ดอกแก้ว TbZhoyWF 1
ต้นเงาะ TbZhoyWF 1
ต้นชะมวง TbZhoyWF 1
ชมพู่พันธุ์ทิพย์ TbZhoyWF 1
ชมพู่มะเหมียว TbZhoyWF 1
ชะมวงด่าง TbZhoyWF 1
ชัยพฤก TbZhoyWF 1
กาฬพฤกษ์ TbZhoyWF 1
การบูร TbZhoyWF 1
กระทินณรงค์ TbZhoyWF 1
กระดังงา TbZhoyWF 1
กระโดน TbZhoyWF 1
เกาลัด TbZhoyWF 1
เกาลัดเชียงใหม่ TbZhoyWF 1
ขนุนทวาย TbZhoyWF 1
เขียวเสวย TbZhoyWF 1
ไข่เขียว TbZhoyWF 1
ไข่เขียวหรือตะเคียนซวย TbZhoyWF 1
มั่งมี TbZhoyWF 1
มันขุนศรี TbZhoyWF 1
ไม้ตะเคียน TbZhoyWF 1
มะฮองกานี TbZhoyWF 1
มัขามป้อม TbZhoyWF 1
มะเหมี่ยว TbZhoyWF 1
มะม่วงหนองแซง TbZhoyWF 1
มะยมป่า TbZhoyWF 1
มะม่วงยายกล่ำ TbZhoyWF 1
มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ TbZhoyWF 1
มะม่วงฟ้าลั่น TbZhoyWF 1
มะเฟืิอง TbZhoyWF 1
มะไฟกา TbZhoyWF 1
สะทอน TbZhoyWF 1
วาซาวิคเซีย TbZhoyWF 1
ลำบิดทะเล TbZhoyWF 1
ละมุดยักษ์ TbZhoyWF 1
ไม้พยอม TbZhoyWF 1
อินทน TbZhoyWF 1
อกร่องสีทอง TbZhoyWF 1
เหลืิงอินเดีย TbZhoyWF 1
หางนกยูงไทย TbZhoyWF 1
หมุยป่า TbZhoyWF 1
แอ็ค TbZhoyWF 1