จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 904,442 ต้น
ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 22:07 น.
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 3,561
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 537
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 295
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 145
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 135
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 110
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 99
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 80
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 54
ประชาชน/เกษตรกร 30
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 30
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 20
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 13
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 10
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 7
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 7
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล 5
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 5
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 5
สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 4
สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 4
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 2
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 2
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 2
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 2
กรมส่งเสริมการเกษตร 2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 1
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 1
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 1
สำนักเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการเกษตร 1
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 1
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิศณุโลก 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 3,077
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 2,110
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 1,858
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 1,410
โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 1,014
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 665
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 620
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 453
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 339
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 326
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 300
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 223
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 200
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 198
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 179
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 160
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 145
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 140
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 99
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 90
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 89
ประชาชน/เกษตรกร 21
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 20
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 15
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 10
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 10
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 8
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 4
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 4
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท 2
สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 1
กองคลัง 1
หน่วยงาน จำนวน
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 1,053
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 420
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 200
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 195
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 112
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 100
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 100
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 99
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 99
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 94
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 90
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 27
โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1,600
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 1,501
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 1,162
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 1,100
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 1,000
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 947
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 818
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 614
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 574
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 404
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 370
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 320
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 274
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 228
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 188
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 180
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 109
ประชาชน/เกษตรกร 106
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 101
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 91
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 65
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 61
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 50
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 50
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 50
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 41
สำนักรองอธิบดีด้านวิชาการ 41
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 27
กองการเจ้าหน้าที่ 16
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 15
สำนักงานเลขานุการกรม 15
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 9
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 5
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 3
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 3
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 3
สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 2
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 2
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 2
สำนักรองอธิบดีด้านบริหาร 1
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 1
กองคลัง 1
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 1
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 1
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 1
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 1
หน่วยงาน จำนวน
ประชาชน/เกษตรกร 7,862
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 6,655
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 5,600
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 4,827
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 4,700
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 3,670
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 3,079
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 2,672
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 2,422
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 2,120
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 2,063
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 1,819
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 1,810
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 1,769
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 1,686
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 1,320
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 1,227
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 1,200
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 1,070
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 1,065
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 1,008
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 955
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 854
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 820
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 800
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 760
เครือข่ายหมอดินอาสา 753
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 741
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 713
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 690
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 607
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 500
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 453
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 300
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 265
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 200
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 200
สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 180
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 171
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 169
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 150
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 148
โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 130
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 110
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 102
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 100
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 98
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 80
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 60
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 52
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 50
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 40
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 30
กรมการปกครอง 30
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 25
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 20
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 20
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 20
สำนักงานเลขานุการกรม 18
กองการเจ้าหน้าที่ 15
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 13
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 5
สำนักรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ 4
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 4
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 3
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 3
สำนักงานเจ้าคณะตำบลหัวถนน 2
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 1,000
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 312
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 99
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 99
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 90
เครือข่ายหมอดินอาสา 90
ประชาชน/เกษตรกร 82
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 42
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 25
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 25
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 20
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 5
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 6,560
ประชาชน/เกษตรกร 6,490
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 6,194
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 4,800
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 4,711
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 4,125
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 4,100
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 3,823
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 3,722
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 3,330
สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 2,982
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 2,914
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 2,903
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 2,892
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 2,348
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 2,348
เครือข่ายหมอดินอาสา 2,292
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 2,021
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 2,000
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,952
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 1,850
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 1,620
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 1,600
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 1,558
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 1,525
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 1,464
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 1,317
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 1,262
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 1,011
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 1,000
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 1,000
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 999
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 974
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 951
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 944
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 885
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 605
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 601
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 570
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 550
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 540
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 534
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 480
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 470
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 400
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 400
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 360
ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 291
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 225
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 198
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 189
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 185
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 170
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 152
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 118
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 100
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 100
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 99
สถานีพัฒนาที่พิษณุโลก 95
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 56
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 50
ธนาคารต้นไม้วาระแห่งชาติจังหวัดหนองคาย 50
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 50
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 50
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 50
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 48
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 48
โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 45
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 43
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 37
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 30
กรมการปกครอง 30
สำนักงานเลขานุการกรม 25
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 25
สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 21
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 20
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 20
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 20
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 20
กลุ่มตรวจสอบภายใน 14
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร 10
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 10
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 8
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ 7
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 5
กองคลัง 4
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 2
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 1
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 1
สาธารณสุข 1
กรมชลประทาน 1
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน(ภูเก็ต) 1
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 1
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 1
หน่วยงาน จำนวน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 583
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 300
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 210
เครือข่ายหมอดินอาสา 30
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 20
ประชาชน/เกษตรกร 3
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 2
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 542
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 345
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 300
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 80
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 45
ประชาชน/เกษตรกร 43
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 40
หน่วยงาน จำนวน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 600
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 205
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 168
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 50
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 50
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 30
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 16,299
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 6,648
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 4,555
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 4,392
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 4,030
ประชาชน/เกษตรกร 3,951
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 3,947
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 2,930
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 2,818
เครือข่ายหมอดินอาสา 2,750
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 2,368
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 2,341
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 2,317
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 2,281
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 2,237
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 2,201
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 2,200
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 2,198
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 2,180
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 2,079
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 2,028
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 1,868
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 1,844
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 1,600
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1,495
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 1,194
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 1,158
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 1,100
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 1,095
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 1,000
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 1,000
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 965
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 899
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 866
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 847
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 837
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 754
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 714
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 669
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 592
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 550
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 500
ที่ทำการปกครองอำเภอวังยาง 500
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 456
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 455
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 358
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 315
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 294
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 264
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 215
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 198
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 152
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 135
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 128
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 120
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 115
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 115
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 109
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 102
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 100
สำนักงานเลขานุการกรม 100
สถานีพัฒนาที่พิษณุโลก 95
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 88
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 80
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 56
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 50
ธนาคารต้นไม้วาระแห่งชาติจังหวัดหนองคาย 50
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 48
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 35
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 35
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 33
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 30
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ 30
กองการเจ้าหน้าที่ 25
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 25
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ 22
สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 21
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 20
โรงเรียนสุคิรินวิทยา 12
การยางแห่งประเทศไทย สาขารามัน 10
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 10
สนง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 10
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 10
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 10
กรมส่งเสริมการเกษตร 9
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑อจังหวัดยะลา 8
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 2
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 2
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 2
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 1
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 1
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 1
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 9,036
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 5,130
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 4,902
ประชาชน/เกษตรกร 4,457
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 4,311
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 4,100
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 3,547
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 3,305
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 3,228
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 2,718
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 2,641
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 2,464
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 2,125
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 2,110
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 2,093
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 1,980
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 1,811
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 1,516
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 1,394
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 1,213
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 1,170
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 1,140
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 1,113
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 1,031
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 979
ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 979
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 860
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 850
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 847
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 731
โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 670
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 625
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 596
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 590
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 589
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 570
เครือข่ายหมอดินอาสา 562
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 558
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 456
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 418
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 400
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 327
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 317
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 287
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 261
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 242
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 222
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 200
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 171
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 146
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 133
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 129
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 129
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 101
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 100
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 99
โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 99
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก 50
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 50
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 45
สำนักรองอธิบดีด้านวิชาการ 30
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 30
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 30
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 30
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 21
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 20
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ 15
กรมการปกครอง 15
สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 13
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 10
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 10
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 10
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 9
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 7
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 5
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท 3
กองการเจ้าหน้าที่ 3
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต 1
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 12,400
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 4,543
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 4,232
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 3,164
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 2,867
ประชาชน/เกษตรกร 2,674
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 2,199
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 1,974
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 1,841
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 1,840
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 1,760
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 1,701
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 1,520
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 1,300
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 1,240
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 1,170
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 1,112
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 1,060
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 1,031
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 975
เครือข่ายหมอดินอาสา 938
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 924
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 819
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 797
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 777
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 755
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 705
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 700
โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 595
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 581
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 500
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 496
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 495
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 408
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 300
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 271
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 270
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 270
ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 260
สถานีพัฒนาที่พิษณุโลก 198
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 185
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 180
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 180
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 180
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 99
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 99
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 97
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 90
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 90
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 84
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 60
ธนาคารต้นไม้วาระแห่งชาติจังหวัดหนองคาย 50
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 50
สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 48
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 30
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 30
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 30
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 28
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 27
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 20
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 20
กองการเจ้าหน้าที่ 15
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 15
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 15
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 15
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ 14
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 10
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 10
โครงการชลประทานสุโขทัย 10
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 5
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 5
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 5
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 3
สำนักรองอธิบดีด้านบริหาร 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 1,980
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 940
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 801
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 621
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 180
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 100
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 99
ประชาชน/เกษตรกร 78
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 66
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 30
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 20
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 10
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 10
สถานีพัฒนาที่พิษณุโลก 10
เครือข่ายหมอดินอาสา 2
อบต.เกาะสะท้อน 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 10,361
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 9,908
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 3,661
ประชาชน/เกษตรกร 2,757
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 2,290
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 1,902
โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 1,801
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 1,548
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 1,454
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 1,403
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 1,000
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 930
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 890
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 726
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 616
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 600
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 456
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 450
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 426
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 400
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 400
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 399
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 370
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 359
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 290
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 273
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 265
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 248
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 210
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 179
เครือข่ายหมอดินอาสา 168
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 160
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 150
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 150
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 130
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 127
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 90
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 65
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 50
โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 39
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 30
กรมการปกครอง 20
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 20
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 6
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 4
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 3
กองคลัง 2
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 2
สำนักงานเจ้าคณะตำบลหัวถนน 2
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 2
อบต.เกาะสะท้อน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
หน่วยงาน จำนวน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 99
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 90
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 50
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 15
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 10
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 10
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 2
อบต.้กาะสะท้อน 1
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 1,834
ประชาชน/เกษตรกร 963
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 877
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 784
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 536
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 446
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 400
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 355
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 348
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 199
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 198
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 180
เครือข่ายหมอดินอาสา 176
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 135
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 112
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 100
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 90
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 50
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 16
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 10
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 8
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 5
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 1
สตส.พล. 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 850
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 588
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 500
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 399
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 325
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 304
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 99
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 80
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 60
ธนาคารต้นไม้วาระแห่งชาติจังหวัดหนองคาย 50
ประชาชน/เกษตรกร 26
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 10
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 10
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4
หน่วยงาน จำนวน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 594
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 145
ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 125
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 110
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 99
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 99
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 90
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 70
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 30
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 25
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 15
ประชาชน/เกษตรกร 2
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร 1
กรมชลประทาน 1
ชื่อพันธุ์ไม้ หน่วยงาน จำนวน
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 19,892
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 7,671
โกงกางใบใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 7,100
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 4,851
จำปาทอง สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 4,409
กอเดือย สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 3,910
ต้นมะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 3,858
มะม่วง สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 3,839
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 3,675
ยูคาลิปตัส สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 3,000
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 3,000
กระถินเทพา ประชาชน/เกษตรกร 2,999
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 2,935
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 2,830
สน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 2,714
มะขามเปรี้ยวยักษ์ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 2,452
ตาล สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 2,424
ไม้แดง สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 2,370
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 2,362
ตะแบก สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 2,345
อินทนิลน้ำ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 2,230
มะค่าโมง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 2,200
ตะเคียน ประชาชน/เกษตรกร 2,168
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 2,164
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 2,150
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 2,133
มะค่าโมง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 2,106
โมกมัน โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 2,088
หว้า สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 2,087
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 2,079
โกงกาง สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 2,061
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 2,050
มะค่าโมง โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 2,000
เหียง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 2,000
โกงกาง สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 2,000
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 1,980
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 1,956
จำปาทอง สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1,900
อโวกาโด้ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 1,875
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 1,870
สักทอง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 1,850
สาธร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 1,800
มะขาม โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 1,775
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 1,705
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 1,700
มะขาม สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 1,666
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 1,655
แดง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 1,600
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 1,567
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 1,560
ตะเคียนทอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 1,549
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 1,547
พิกุล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1,468
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 1,437
ลำไย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 1,422
พะยอม สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1,419
พะยอม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 1,400
แคหางค่าง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1,400
ต้นเทียม สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 1,360
ไผ่ซางหม่น สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 1,357
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1,350
สะเดาเทียม สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1,350
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 1,349
มะฮอกกานี ประชาชน/เกษตรกร 1,342
มะขามป้อม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1,335
แคนา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1,317
ต้นขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 1,300
ยางพารา สถานีพัฒนาที่ดินตราด 1,297
มะขามป้อม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 1,290
มะค่าโมง สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 1,285
ต้นปริง สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 1,250
ขี้เหล็ก โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 1,217
กระบก สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 1,211
เงาะ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 1,201
จำปาทอง เครือข่ายหมอดินอาสา 1,200
เทพทาโร ประชาชน/เกษตรกร 1,200
เพกา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1,200
ขนุน สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 1,188
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 1,184
งิ้วแดง สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 1,148
ขนุน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1,136
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 1,119
ปาล์มน้ำมัน สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 1,100
หว้า สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 1,100
โกโก้ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 1,100
ต้นหว้านา สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 1,090
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 1,078
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 1,059
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 1,050
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 1,035
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 1,030
ต้นหว้า สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 1,020
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 1,016
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 1,016
มะขามกระดาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1,010
มะเกลือ สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 1,000
มะพร้าวน้ำหอม สถานีพัฒนาที่ดินตราด 1,000
พะยอม สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 1,000
ยูคาลิปตัส สถานีพัฒนาที่ดินตราด 1,000
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 1,000
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 1,000
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 1,000
งิ้ว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 1,000
จำปาป่า สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 1,000
เงาะ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 995
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 988
หว้า โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 967
หว้า สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 935
ไผ่ซางหม่น สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 925
หลุมพอ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 910
กระถินเทพา สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 895
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 884
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 883
แดง สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 879
จำปาทอง สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 865
มะฮ้อกกานี สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 860
ไม้แดง สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 854
ประดู่ป่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 850
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 842
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 840
โกโก้ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 837
ต้นพะยอม สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 830
ต้นหลุมพ้อ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 830
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 800
เสี้ยว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 800
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 799
มะขามเทศ สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 796
แดง สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 795
มะขามเปรี้ยว ประชาชน/เกษตรกร 791
ส้มโอ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 762
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 761
เสลา สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 724
พยอม สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 723
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 719
มะรุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 710
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 705
สน สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 700
ต้นหว้า สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 691
ขี้เหล็ก ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 688
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 680
ทุเรียนหมอนทอง สถานีพัฒนาที่ดินตราด 674
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 674
ชมพูพันธ์ทิพย์ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 670
มะขาม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 665
ปาล์มน้ำมัน สถานีพัฒนาที่ดินตราด 661
อะโวคาโด สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 661
แคนา สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 660
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 659
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 654
อินทนิลบก ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 650
มะขามป้อม โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 650
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 638
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 630
ตะเคียนทอง ประชาชน/เกษตรกร 629
มะค่าโมง สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 628
มะม่วง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 611
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 608
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 601
มะขามฝักใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 600
พญาเสือโคร่ง สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 600
จำปาทอง สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 600
ตะเคียน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 600
โกโก้ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 600
พยุง สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 594
หม่อน สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 594
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 590
ต้นไผ่สีสุก สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 590
แคร์ฝรั่ง โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 590
ชิงชัน สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 568
มะค่าโมง สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 565
มะพร้าวน้ำหอม สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 562
ไผ่ลวก ประชาชน/เกษตรกร 561
มะค่าแต้ โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 550
มะขามเทศฝักใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 550
กระถินเทพา สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 550
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 545
ตะแบก สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 542
ไม้แดง สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 540
หว้า โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 530
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 530
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 525
อินทนินทร์ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 524
ทองอุไร ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 515
พยุง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 510
ยูคาลิปตัส สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 505
ลำไย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 503
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 502
มะขาม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 500
มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 500
ปีบ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 500
ไผ่หวานทวาย สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 500
ไผ่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 500
ทองอุไร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 500
ไม้แดง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 500
เม็ก สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 500
สีเสียดแก่น โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 500
เงาะ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 500
จำปาทอง ประชาชน/เกษตรกร 500
โกโก้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 500
คอแลน สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 500
ชาอัสสัม สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 495
สนทะเล สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 494
พยอม สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 490
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 487
นางพญาเสือโคร่ง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 486
หว้า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 485
มะหาด สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 482
แคนา สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 479
ไม้ยืนต้นโตเร็ว สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 474
กูเบ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 464
คอแลน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 452
เหลืองปรีดียาธร สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 452
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 450
เทพทาโร สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 450
ต้นตะเคียน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 450
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 449
อะโวคาโด สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 447
สักทอง ประชาชน/เกษตรกร 443
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 442
กระถินเทพา สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 439
เสี้ยว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 438
ต้นทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 430
แดง สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 430
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 425
ขี้เหล็ก ประชาชน/เกษตรกร 422
ไข่เน่า สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 420
ต้นหว้า สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 420
มะค่าแต้ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 420
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 408
มะขามเทศ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 408
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 405
กระถินเทพา ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 405
ขี้เหล็ก ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 400
ชมพูพันธุ์ทิพย์ ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 400
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 400
มะม่วงอกร่องสีทอง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 400
มะค่าโมง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 400
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 400
ประดู่ป่า ประชาชน/เกษตรกร 400
ส้มโอทองดี สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 400
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 400
แอ็ก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 400
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินตราด 398
พยอม สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 396
มะม่วงป่า สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 396
ทองอุไร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 385
สะเตียว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 384
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 383
เสลา สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 380
หลาวชะโอน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 380
ส้มเสี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 370
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 370
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 370
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 366
เหลืองปรีดียาธร สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 365
หว้า สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 360
ต้นประ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 360
แคนา สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 360
โงงงัง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 350
จำปาทอง สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 350
คูณ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 350
อินทนิล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 350
มะค่าโมง โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 350
เบญจพรรณ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 349
ยมหิน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 340
มะฮฮกกานี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 338
ตะเคียนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 338
กระขิด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 331
ไผ่ โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 330
ปาหนันข้าง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 330
หว้านา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 330
ไม้แดง สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 329
หางนกยูง ประชาชน/เกษตรกร 326
มะขามป้อม ประชาชน/เกษตรกร 325
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 325
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 323
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 320
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 320
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 320
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 320
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 319
พะยอม ประชาชน/เกษตรกร 319
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 317
ลองกอง สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 315
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 311
แคบ้าน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 310
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 310
ปีบ สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 305
ปีป ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 300
พยุงไหหลำ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 300
มะพร้าวน้ำหอม สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 300
มะฮอกกะนี สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 300
ไม้รัง สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 300
หว้า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 300
อินทนิลน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 300
เหลืองปรีดียาธร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 300
แคนา สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 300
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 300
ขี้เหล็กบ้าน โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 300
อินทนิน สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 299
ไม้แดง สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 299
มะรุม สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 297
กูเบ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 297
โกงกาง สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 297
เงาะ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 297
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 296
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 290
ต้นไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 288
มะพร้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 285
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 284
ไม้แดง ประชาชน/เกษตรกร 280
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 280
หว้าพรุ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 280
พญาเสือโคร่ง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 272
ไผ่ลวก สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 270
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 270
ตะเคียน ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 270
กระถินเทพา สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 270
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินตราด 266
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 265
ตะแบกนา ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 260
พะยอม สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 260
สำรอง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 260
คูน สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 260
มะขาม สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 258
สักทอง สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 255
ต้นมะนาว สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 252
หน่อไม้เลี้ยงน้อง ประชาชน/เกษตรกร 250
ติ้ว สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 250
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินตราด 248
ไผ่ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 243
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 240
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 240
ไม้แดง สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 239
หมาก สถานีพัฒนาที่ดินตราด 239
มะม่วงเขียวเสวย สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 235
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินตราด 234
หว้า สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 232
มังคุด สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 225
สารภีทะเล สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 220
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 220
ตะแบก สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 220
ไม้ป่าเบญจพรรณ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 219
ยางนา ประชาชน/เกษตรกร 218
ตะเคียนทอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 218
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 217
ประดู่ สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 214
ตะเคียน สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 211
มะพร้าว ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 210
สักทอง สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 210
สะเดา สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 210
แคนา เครือข่ายหมอดินอาสา 208
จิกทะเล สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 208
จำปาขาว สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 200
จำปาบ้าน สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 200
แคหางค่าง โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 200
ค้อ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 200
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 200
ขนุน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 200
โกโก้ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 200
กระถิ่นเทพา สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 200
ก่อ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 200
กระถินเทพา สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 200
สมอภิเภก สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 200
ส้มโอเขาใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 200
สำรอง สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 200
หว่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 200
เสลา สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 200
เสลา ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 200
ยมหิน สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 200
ยางกราด สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 200
ยูคาลิปตัส สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 200
ยูคาลิปตัส สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 200
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 200
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 200
มะเม่า สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 200
มะม่วงหิมพาน สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 200
มะขามกระดาน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 200
มะกอกป่า โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 200
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 200
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 200
มะขามยักษ์ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 200
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 200
ทองอุไร ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 200
ทรงบาดาล ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 200
เต็ง สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 200
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 200
ฝาง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 200
พญาเสือโคร่ง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 200
พิกุล ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 200
แดง สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 199
กระบาก สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 198
โกโก้ เครือข่ายหมอดินอาสา 198
พฤก ประชาชน/เกษตรกร 198
ฝรั่งกิมจู เครือข่ายหมอดินอาสา 198
มะขามยักษ์ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 198
มะขามเปรี้ยวยักษ์ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 198
มะม่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 198
มะม่วง เครือข่ายหมอดินอาสา 198
ลำไย สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 198
ยางพารา สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 198
ไม้แดง เครือข่ายหมอดินอาสา 198
มังคุด สถานีพัฒนาที่ดินตราด 198
เสลา ประชาชน/เกษตรกร 198
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 194
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 194
สะตอ ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 190
เหลืองปรีดียาธร สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 190
เพกา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 190
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 190
แดง สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 189
ทุเรียน เครือข่ายหมอดินอาสา 189
อินทนิน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 185
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 185
กาแฟ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 185
แดง ประชาชน/เกษตรกร 184
สะเดา สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 183
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินตาก 182
เพกา สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 180
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 180
ปาล์มน้ำมัน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 180
ตะแบก ประชาชน/เกษตรกร 180
มะค่า ประชาชน/เกษตรกร 180
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 180
เหลืองอินเดีย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 180
ต้นตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 180
กระถินเทพณรงค์ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 179
น้อยหน่า สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 179
ไผ่ตง สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 179
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 178
แดง โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 175
มะนาว สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 172
เหลืองปรีดียาธร สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 170
กระถินเทพา สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 170
กระพี้เขาควาย สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 170
กระพื้จั่น ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 170
สะเดา สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 169
หย่อง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 168
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 164
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินตราด 163
มะนาว สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 162
พะยอม สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 160
เหนียง โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 160
เหรียง สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 160
อะราง สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 160
กันเกรา สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 160
ขี้หนอน โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 150
กระถินณรงค์ สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 150
ต้นขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 150
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 150
รังแดง ประชาชน/เกษตรกร 150
พยอม สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 150
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 150
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 150
มะพร้าว ประชาชน/เกษตรกร 150
มะพร้าวแกง สถานีพัฒนาที่ดินตราด 150
มะม่วงหิมพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 149
ไผ่ ประชาชน/เกษตรกร 149
กันเกรา สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 149
กล้วย สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 149
น้อยหน่า สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 148
ต้นสักทอง เครือข่ายหมอดินอาสา 147
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 145
หว้า สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 145
แสบง ประชาชน/เกษตรกร 141
มะม่วงน้ำดอกไม้ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 140
กระถินเทพา สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 140
แคป่า สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 140
พะยอม สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 139
น้อยหน่า สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 138
แคบ้าน สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 138
มะม่วงหิมพานต์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 137
ขี้เหล็ก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 135
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 133
มะม่วงหิมพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 130
ต้นมะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 130
ค่วม สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 129
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินตาก 127
เม่าหลวง ประชาชน/เกษตรกร 127
ติ้ว สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 125
ค่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 121
ขี้เหล็ก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 120
ขนุน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 120
ต้นหว้า ประชาชน/เกษตรกร 120
ตะแบก สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 120
ปาโลแซนโตส สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 120
มะขามป้อม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 120
มะฮอกกานี ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 120
ยูคา สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 120
สนปฎิพัทธ์ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 120
สะเดา โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 119
ยูคาลิปตัส สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 119
รัง สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 119
มะรุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 119
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 118
มะไฟ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 117
คูณ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 111
ชะมวง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 110
มะรุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 110
มะม่วงหิมพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 110
ฝรั่ง สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 110
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 110
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 109
ศรีตรัง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 109
อโวคาโด้ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 106
ไม้แดง สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 105
พะยอม สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 105
พญาเสือโคร่ง สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 105
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 104
เหรียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 103
หลุมพอ ประชาชน/เกษตรกร 102
ไผ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 102
ขี้เหล็ก กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 102
กาแฟ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 101
ตำเสา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 101
ตะลิงปิง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 101
ลำใย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 101
รัง ประชาชน/เกษตรกร 100
ยอบ้าน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
มังคุดป่า สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 100
เสี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
เหรียง โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 100
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 100
เหลืองอินเดีย สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 100
เหลืองปรีดีนาธร สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
อินทนิน สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 100
อินทนิลน้ำ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 100
อินทนิลน้ำ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 100
ผวา สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 100
ผักติ้ว สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
ไผ่ซางหมน สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 100
พฤกษ์ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 100
พะยูง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
พิกุล สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 100
มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 100
มะกอก สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 100
มะเม่าหลวง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 100
กระถินเทพา สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 100
กำแพงเจ็ดชั้น สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 100
แก้วขมิ้น สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
โกโก้ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 100
ขนุน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 100
ชมพูพันธ์ทิพย์ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 100
ชนวน สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 100
แคหางค่าง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
งิ้วป่า สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 100
ต้นมะฮอกกานีต้นตะเคียนทองต้นยางนา สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 100
ต้นว่าน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 100
ต้นสัก สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 99
ต้นมะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 99
ต้นตะเคียน ประชาชน/เกษตรกร 99
ต้นตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 99
แคนา สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 99
ชัยพฤกษ์ สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 99
ชิงชัง เครือข่ายหมอดินอาสา 99
ดอกแค สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 99
โกงกางใบเล็ก สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 99
โกงกางใบใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 99
กล้วย สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 99
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 99
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 99
มะขามป้อม สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 99
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 99
มะค่า สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 99
พันธุ์กูเป สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 99
พันธุ์ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 99
พันธุ์สะเดา สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 99
พะยูง สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 99
ใผ่ตง สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 99
ฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 99
สะเดา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 99
ไม้แดง กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 99
ไม้แดง สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 99
ไม้ยางยา ประชาชน/เกษตรกร 99
ไม้ยืนต้น ประชาชน/เกษตรกร 99
ยูคา เครือข่ายหมอดินอาสา 99
ยูคาลิปตัส โรงเรียนบ้านนานอ 99
วา สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 98
ต้นตะเคียน เครือข่ายหมอดินอาสา 97
มะเม่า สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 96
ม่ะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 95
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 95
ต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 95
เงาะ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 95
ชงโค กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 90
ชงโค สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 90
ต้นไผ่ ประชาชน/เกษตรกร 90
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 90
กาแฟ ประชาชน/เกษตรกร 90
กระฐินณรงค์ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 90
มะขามเทศ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 90
มะขามป้อม สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 90
มะขามยักษ์์ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 90
ผักหวานป่า ประชาชน/เกษตรกร 90
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 90
ไผ่กิมซุง ประชาชน/เกษตรกร 90
พิกูล สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 90
สะเดา สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 90
ยูคาลิปตัส สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 90
ลองกอง สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 90
ยางพารา สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 90
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 90
ชะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 88
แคนา ประชาชน/เกษตรกร 86
อินทนิลบก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 86
สะเดา สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 85
มะขาม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 85
ต้นมะขามป้อม ประชาชน/เกษตรกร 85
ลำใย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 84
อินทรนินท์ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 83
แดง สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 82
มะม่วง ประชาชน/เกษตรกร 81
พิจั่น สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 81
ไผ่กิมซุง สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 80
ไผ่สีสุก สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 80
ผักบุ้งฝรั่ง สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 80
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 80
ประดู่ โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 80
ตะแบก สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 80
มะพร้าวน้ำหอม สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 80
มะเม่า สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 80
มะรุมป่า สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 80
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 80
มังคุด สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 80
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 80
หัวชะเนียง สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 80
ชิงชัง สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 80
เงาะ ประชาชน/เกษตรกร 80
ต้นชาดยางเหียง สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 80
ต้นแดง สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 80
ต้นสะเดา สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 80
ต้นยางนา สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 80
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 80
ต้นหว้า สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 80
กะโดนน้ำ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 80
กระถิ่นเทพา สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 80
ขี้่เหล็ก โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 80
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 80
ไผ่ศรีนวล สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 79
มังคุด สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 78
ไผ่ข้าวหลามกาบแดง ประชาชน/เกษตรกร 77
มะกอกน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 76
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 76
ตะแบก กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 75
ตะเคียงทอง สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 75
ต้นมะม่วงหิมพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 75
บาก สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 73
มะคึก สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 73
มะขามป้อม เครือข่ายหมอดินอาสา 71
เพกา สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 70
พะยูง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 70
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 70
มะฮอกนี สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 70
สักทอง สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 70
คูณ ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 70
พิกุล สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 69
มะขามเทศ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 69
มะคาเดเมีย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 69
ชัยพฤกษ์ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 68
มะรุม สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 66
สะเดาเทียม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 65
เหลืองอินเดีย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 65
อะโวคาโด้ ประชาชน/เกษตรกร 65
มะขาม ประชาชน/เกษตรกร 63
ไผ่กิมซุง สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 62
ไผ่กิมซุง สถานีพัฒนาที่ดินตาก 60
ปีบ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 60
พิ้งค์ทรัมเป็ด สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 60
ไทร ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 60
ตะแบก สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 60
ตะแบก ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 60
สน สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 60
หวาย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 60
โมกมัน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 60
เลือดแรด สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 60
ยูคาลิปตัส สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 60
ชำมะเลียง สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 60
กระทิง ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 60
กระถินณรงค์ ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 60
กฐินเทพา ประชาชน/เกษตรกร 60
เงาะ สถานีพัฒนาที่ดินตราด 59
ละไม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 59
แสบง เครือข่ายหมอดินอาสา 59
ต้นชงโค กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 57
ไผ่ซางหม่น ประชาชน/เกษตรกร 56
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 55
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 55
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ประชาชน/เกษตรกร 55
มะม่วงเขียวใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินตาก 55
แคนา สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 55
ทุเรียน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 54
หมาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 53
ฝรั่ง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 52
ชัยพฤกษ์ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 52
ชิงชัน ธนาคารต้นไม้วาระแห่งชาติจังหวัดหนองคาย 50
ชิงชัน ประชาชน/เกษตรกร 50
ชิงชัน สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 50
เชิงชัน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 50
ต้นขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 50
แดง สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 50
จามจุรี สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 50
จันทร์กระพร้อ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 50
จำปูลิง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 50
ต้นยางนา สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 50
ต้นตะเคียนทอง โครงการชลประทานปัตตานี 50
ต้นตะเคียนทองต้นยางนา สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 50
ตะกูยักษ์ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 50
ต้นเหรียง สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 50
ตะเคียน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 50
ตะเคียนทอง โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 50
กระถิ่น สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 50
เเดง สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 50
กระถินเทพา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 50
กาแฟอาราบิก้า สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 50
ขนุน ธนาคารต้นไม้วาระแห่งชาติจังหวัดหนองคาย 50
ขี้เหล็กอเมริกัน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 50
ขี่หนอน โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 50
้ไผ่ ประชาชน/เกษตรกร 50
พะยอม สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 50
เฟื่องฟ้า ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 50
พะยอม โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 50
พลับ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 50
พยอม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 50
ทองอุไร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 50
ประดู่ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 50
ประดู่ป่า โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 50
ตาเสือ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 50
ติ้วขาว สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 50
เต็งรัง สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 50
ทองอุไร 50
ทองอุไร โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 50
มะม่วงกิม สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 50
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 50
มะไฟ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 50
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 50
มะร้าวน้ำหอม สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 50
มะเหม่า สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 50
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 50
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินตาก 50
มะกำตัน สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 50
มะขามป้อม กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 50
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 50
มะขามยัก สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 50
มะพร้าว เครือข่ายหมอดินอาสา 50
เสี้ยวดอกขาว สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 50
หว้า ประชาชน/เกษตรกร 50
สะเดา สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 50
สะเดาเทียม สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 50
สมอภิเภก สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 50
เสลา สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 50
ยูคาลิปตัส ประชาชน/เกษตรกร 50
ไม้แดง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 50
เหลืองปรียาธร สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 50
มะนาว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 49
มะค่า สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 49
ไผ่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 47
เหลืองเชียงราย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 47
หว้า กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 45
ประดู่ลาย ประชาชน/เกษตรกร 45
เทียม สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 45
ขนุน สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 45
ต้นหว้า กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 45
ตะเคียน เครือข่ายหมอดินอาสา 44
ไผ่ข้าวหลามกาบแดง สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 44
ต้นหว้า สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 42
ต้นหว้า สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 41
ต้นลูกหว้า กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 40
ขนุน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 40
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 40
กอเดือย กรมการปกครอง 40
กระท้อน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 40
กระถินเทพา สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 40
ไผ่รวก สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 40
เพกา สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 40
ปาโลแซนโตส ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 40
ต๋าว สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 40
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 40
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 40
มะม่วงเบา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 39
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 39
รักษหลวง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 39
ชำมะเรียง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 39
มังคุด สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 37
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 36
มะค่าแต้ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 36
ประดู่ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 36
มะขามยักษ์ สถานีพัฒนาที่ดินตาก 35
แดง สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 35
กระพี้จั่น สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 33
กะบก สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 33
แดงควน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 31
มะละกอ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 31
พยอม สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 31
เหลืองอินเดีย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 31
เหลืองปริยาธร สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 30
เหลืองปรีดียาธร ประชาชน/เกษตรกร 30
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 30
อบเชย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 30
อินทนิน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 30
ไม้ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 30
ลำไย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 30
หมาก สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 30
หลุมพอ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 30
สารภี สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 30
ส้มโอ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 30
พิกุล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 30
ฝาง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 30
ไผ่ เครือข่ายหมอดินอาสา 30
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 30
ไผ่ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 30
ปีบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 30
ตะเบบูญ่า สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 30
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 30
มะม่วง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 30
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 30
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 30
มะขามป้อม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 30
มะกอกป่า ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 30
จำปาป่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 30
เงาะ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 30
ต้นตะแบกนา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 30
ตะเค สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 30
กระทิง ประชาชน/เกษตรกร 30
ขนุน สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 30
ขี้เห สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 28
ส้มโอทับทิมสยาม สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 28
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 27
ตะเคียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27
ต้นหว้า สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 25
คูน สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 25
ตะเคียนทอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 25
แต้ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 25
ไผ่ซางหม่น สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 25
เพกา สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 25
มะกำตัน ประชาชน/เกษตรกร 25
มะขามเทศ ประชาชน/เกษตรกร 25
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 25
มะม่วงเขียวใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 25
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 25
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 25
มะฮอกกานี โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 25
มะม่วงหิมพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 25
หว่า สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 25
อโวคาโด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 25
เหลืองปิยาธร สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 25
ยมหิน ประชาชน/เกษตรกร 24
มะม่วงหาวมะนาวโห่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 24
มะพร้าว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 23
มะหาด ประชาชน/เกษตรกร 22
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 22
ต้นไผ่ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 22
งิ้ว สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 22
จันทร์กะพ้อ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 20
ต้นกาหลง สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 20
ต้นขี้เหล็ก กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 20
ต้นแคร์นา สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 20
แดง สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 20
ดอกลำดวน สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 20
ชิงชัน สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 20
ชมพูพันธ์ุทิพย์ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 20
ต้นลูกหว้า สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 20
ต้นสารภี สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 20
ต้นอินต้นจัน สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 20
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 20
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 20
ขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 20
กระบก ประชาชน/เกษตรกร 20
เกล็ดแดง สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 20
ปีบ ประชาชน/เกษตรกร 20
ฝรั่ง ประชาชน/เกษตรกร 20
เพกา ประชาชน/เกษตรกร 20
พิกุล สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 20
พิกุล สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 20
พะยอม ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 20
ทองอุไร โรงเรียนบ้านเขตเมือง 20
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 20
ตะแบก สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 20
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 20
ไทรเกาหลี ประชาชน/เกษตรกร 20
มะรุม สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 20
มะม่วงหินมะพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 20
มะมาว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 20
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 20
มะพร้าวบ้าน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20
มะกอกป่า สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 20
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 20
มะตูม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 20
มะค่าโมง สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 20
ไม้ยืนต้นอื่น สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 20
ไม้ยืนต้นอื่นๆ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 20
ละมุด สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 20
ละมุด สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 20
ไม้ผล สถานีพัฒนาที่ดินตราด 20
มันปู สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 20
มะฮอกกานี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช 20
มังคุด สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 20
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 20
หนานเฉาเว่ย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 20
หางนกยูง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 20
ส้มโอ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 20
เสม็ดชุน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 20
สะตอ ประชาชน/เกษตรกร 20
อะโวาโด สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 20
อาโวคาโด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 20
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 20
แอ๊ก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20
เสี้ยวป่า ประชาชน/เกษตรกร 19
เสี้ยวป่า สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 19
ลำไยมะขาม สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 19
ขนุน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 19
อาโวคาโด้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 18
เพกา สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 18
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 18
ตะลิงปลิง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 17
ตะเคียน สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 17
ตองตึง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 16
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 16
น้อยหน่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 16
ไผ่ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 16
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 16
สะตอ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 16
สมอไทย สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 15
สะเดา กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 15
ยมหิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 15
เหลืองปรีดีญาธร สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 15
ไผ่รวก สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 15
พฤก สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 15
น้อยหน่า สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 15
มะตูมบ้าน สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 15
มะกอกน้ำ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 15
มะรุม สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 15
ชมพูพันธุ์ทิพย์ เครือข่ายหมอดินอาสา 15
จันทร์กระพ้อ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 15
งิ้วแดง กรมการปกครอง 15
ขี้เหล็ก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 15
ตะเคียนคู่ กองการเจ้าหน้าที่ 14
ตะเคียนทอง กองการเจ้าหน้าที่ 13
ต้นเหรียง สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 13
ทองอุไร สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 13
ไม้ผลรวม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 13
ประดู่แดง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 12
มะฮอกกานี วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 12
ผักหวานป่า สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 11
ผักหวานป่า สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 10
ผักหวานป่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 10
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 10
ฝรั่ง สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 10
ประดู่ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 10
เนียงนก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10
นนทรี สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 10
ไทรเกาหลี สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 10
ทุเรียนหมอนทอง สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 10
ทุเรียนหมอนทอง กองการเจ้าหน้าที่ 10
ทิ้งถ่อน ประชาชน/เกษตรกร 10
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 10
ตะแบง สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 10
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 10
มะฮอกกานี เทศบาลตำบลนาสาร 10
มะออกกะนี รร.ราชประชานุเคราะห์ 41 10
มะฮอกกานี เครือข่ายหมอดินอาสา 10
มะม่วงหิมพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 10
มะม่วงหิมพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 10
มะม่วงเขียวเสวย ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 10
มะม่วง กองคลัง 10
มะไฟ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 10
มะพร้าวน้ำหอม สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 10
มะกรูด สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 10
มะขามป้อม กรมการปกครอง 10
มะค่าโมง สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 10
มะขามหวาน สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 10
มะค่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 10
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 10
ลีลาวดี ประชาชน/เกษตรกร 10
ลีลาวดี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 10
สะตอ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 10
เสลา ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 10
หูกระจง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 10
หว้า สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 10
เหลือปรีดียาธร สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 10
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร 10
แอก ประชาชน/เกษตรกร 10
อินทรนินท์ ประชาชน/เกษตรกร 10
ต้นหว้่า ประชาชน/เกษตรกร 10
ตะเคียง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 10
ตะเคียน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 10
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 10
ต้นราชพฤกษ์ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 10
แคป่า ประชาชน/เกษตรกร 10
จันทร์หอม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 10
ชงโค สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 10
จำปาป่า สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 10
แดง สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 10
ไข่เน่า สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 10
คอแลน ประชาชน/เกษตรกร 10
ขนุนมาเลย์ สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 10
โกงกาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10
กะพี้เขาควาย ประชาชน/เกษตรกร 10
กันเกรา สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 10
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 9
คูณ เครือข่ายหมอดินอาสา 9
เงาะ เครือข่ายหมอดินอาสา 9
เงาะ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 9
ต้นทองอุไร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 9
ทองอุไร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 9
ฝรั่ง สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 8
มะฮอกกานี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 8
เสลา สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 8
หมาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 8
สตอ สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 8
ตะเคียนทอง กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 8
ซางหม่น สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 8
แคนา กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 7
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 7
ขี้เหล็ก เครือข่ายหมอดินอาสา 7
ขี้เหล็ก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7
เก็ดแดง ประชาชน/เกษตรกร 7
ส้มแขก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7
อโศกน้ำ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 7
เหลืองอินเดีย สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 7
มะพร้าว สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 7
มะม่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7
มะกรูด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 7
ตะเคียนทอง โรงเรียนบ้านกลาง​ สพป.พังงา 7
ตันหว้า สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 6
มะขามป้อบ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 6
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 6
มะพร้าวน้ำหอม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 6
ยูคาลิปตัสสีรุ้ง ประชาชน/เกษตรกร 6
ยางแดง ประชาชน/เกษตรกร 6
ขนุน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 6
ชมพู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6
ต้นคูน สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 6
ต้นจัน สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 6
เชอรรี่ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 5
จำปี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 5
ชะมวง สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 5
ตะเคียนดำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 5
ตะเคียงทอง สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 5
ตะเคียน โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 5
ต้นไม้ต้นเหลืองอินเดีย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 5
ต้นสำรอง ประชาชน/เกษตรกร 5
ต้นมะม่วงเบา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5
แคแดง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 5
โกโก้ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 5
กะพี้จั่น สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 5
กระพี้ ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 5
เเคนา สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 5
ยางวาด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5
ละมุด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 5
ลองกอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 5
มะฮอกกานี สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 5
มะฮอกนี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5
มะฮอกกานี สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 5
มะฮอกะนี สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 5
มะฮอกานี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5
สะเดาบ้าน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5
เสม็ดแดง สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 5
สะเดามัน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 5
หมากเหลือง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5
หลุมพอ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช 5
หลุมพ้อ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 5
หม่อน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 5
หว้า สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 5
เหลืองเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 5
หูกระจง ประชาชน/เกษตรกร 5
เหลืองปรีดียาธร สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 5
เหลืองปรีดียาธร สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 5
อะโวคาโด้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 5
อินทะนิน สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 5
อินทนิล กองการเจ้าหน้าที่ 5
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 5
มะฮอกกานี โรงเรียนบ้านเขตเมือง 5
มะยม สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 5
มะรุม สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 5
มะเกลือ ประชาชน/เกษตรกร 5
มะขามยักษ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 5
มะปราง สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 5
ตาลโตนด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น 5
ทองอุไร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5
ตะเคียนทอง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช 5
นางดำ สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 5
ประดูชิงชัน สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 5
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 5
ทุเรียน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 5
ฝรั่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5
พญาเสือโครง สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 5
พยุง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 5
พี้จั่นและจันกะพ้อ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 5
พิกุล ประชาชน/เกษตรกร 5
พิลังกาสา ประชาชน/เกษตรกร 4
พุด สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 4
พุทธานมสด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4
นางกวัก สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 4
น้อยหน่า กรมปศุสัตว์ 4
ตะเคียนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4
ตะเตียน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 4
ทองอุไร กองคลัง 4
มะพร้าว สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 4
มะค่าโมง สถานีพัฒนาที่ดินตาก 4
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินตราด 4
มะขาม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4
มะขามป้อม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4
มะริด ประชาชน/เกษตรกร 4
มะยงชิด สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 4
มะม่วงหินมพานต์ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 4
อะโวกาโด กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 4
หลุมพอ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 4
สัก สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 4
ส้มโอ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4
มะฮอคกะนี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลา 4
ลองกอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4
ลำดวน ประชาชน/เกษตรกร 4
ยางวาด ประชาชน/เกษตรกร 4
ขนุน กองคลัง 4
ขนุนสำปะลอ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 4
ชะมวง ประชาชน/เกษตรกร 4
แคบ้าน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 4
งิ้วแดง ประชาชน/เกษตรกร 4
งิ้ว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4
จำปาทอง สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 4
เงาะโรงเรียน สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 3
ต้นคูณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท 3
ต้นมะรุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3
ต้นมะพร้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3
ต้นตะลิงปลิง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3
ต้นหว้า สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 3
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 3
ขี้เหล็ก สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 3
คำมอกหลวง ประชาชน/เกษตรกร 3
กระท้อน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 3
กระถินเทพา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 3
ยางนา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 3
ยางเหียง ประชาชน/เกษตรกร 3
มังคุด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3
สีเสียดเปลือก ประชาชน/เกษตรกร 3
สาวดำ ประชาชน/เกษตรกร 3
มะม่วงห่าวมะนาวโห่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3
มะเม่า เครือข่ายหมอดินอาสา 3
มะม่วง กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 3
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 3
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 3
มะม่วง สำนักรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ 3
ม่ะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 3
มะม่วงน้ำดอกไม้ กองคลัง 3
มะกอก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3
มะค่าแต้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3
มะนาว กรมปศุสัตว์ 3
ตะแบก สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 3
น้อยหน่า สำนักรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ 3
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 3
พฤกษ์ ประชาชน/เกษตรกร 3
ฝรั่งขี้นก สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 3
ไผ่เปราะ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 2
ไผ่รวก ประชาชน/เกษตรกร 2
พฤกษ์ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 2
พยอม สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 2
พอก สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 2
มอหกกานี ประชาชน/เกษตรกร 2
ทุเรียน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 2
ทุเรียน สำนักรองอธิบดีด้านบริหาร 2
น้อยหน่า กองคลัง 2
ประดู่ป่า สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 2
ถ่อน ประชาชน/เกษตรกร 2
มะนาวหอมแปดริ้ว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 2
มะค่าโมง ประชาชน/เกษตรกร 2
มะตูม สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 2
มะขามยักษ์ ประชาชน/เกษตรกร 2
มะขามป้อม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 2
มะขาม กองคลัง 2
มะม่วงแก้วขมิ้น สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 2
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 2
มะม่วง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
มะพร้าวน้ำหอม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 2
มะม่วงหินมะพานต์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2
มะม่วงมันขุนศรี กองคลัง 2
มะม่วงและทุเรียน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2
มะฮอกกานี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2
มะฮอกกานี กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2
สาระภี สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 2
สุพรรณิการ์ สำนักรองอธิบดีด้านบริหาร 2
สาเก สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 2
สาธร ประชาชน/เกษตรกร 2
สมอภิเภก ประชาชน/เกษตรกร 2
ส้มโอ สำนักรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ 2
สะเดามัน สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 2
หลุมพอ เครือข่ายหมอดินอาสา 2
หมากเม่า ประชาชน/เกษตรกร 2
หมอราน ประชาชน/เกษตรกร 2
เสลา สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 2
หว้าอินเดีย ประชาชน/เกษตรกร 2
มะฮอกกานี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) 2
มะฮอกกานีใบใหญ่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 2
มัลเบอร์รี่ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 2
มาออกกานี สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 2
เหลืองเชียงราย ประชาชน/เกษตรกร 2
เหลืองปรีดียาธร กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2
อินผาลัมบาฮี ประชาชน/เกษตรกร 2
อืนทนิลบก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 2
กรุง ประชาชน/เกษตรกร 2
ขนุน กรมชลประทาน 2
ขนุน ประชาชน/เกษตรกร 2
แก้วเจ้าจอม สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 2
คออลน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 2
คูณ ประชาชน/เกษตรกร 2
ขะจาว ประชาชน/เกษตรกร 2
ขนุน สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 2
ขนุน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 2
ต้นเหลืองอินเดีย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 2
ตะเคียน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2
ตะเคียน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2
ตะเคียง สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 2
ต้นมะขาม กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 2
ต้นพิกุล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2
ต้นทับทิม กองคลัง 2
ต้นทุเรียน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2
ต้นมะม่วง กองคลัง 2
ต้นมังคุด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 2
ต้นก่อ ประชาชน/เกษตรกร 2
แดง สถานีพัฒนาที่ดินตาก 2
แดง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 2
ชมพูพันธุ์ทิพย์ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2
ชมพู่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 2
ชมพู่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 2
เงาะและลองกอง กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2
เงาะโรงเรียน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2
ชงโค สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 2
แคนา กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2
แคนา สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 2
แคนา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 1
แคสันติสุข ประชาชน/เกษตรกร 1
จิกนา ประชาชน/เกษตรกร 1
แจง ประชาชน/เกษตรกร 1
จำปี กองคลัง 1
จิก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 1
จบก สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 1
จำปา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 1
ชมพู่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1
ชมพู่ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 1
ชมพู่ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 1
ชมพู่พันธุ์ทิพย์ ประชาชน/เกษตรกร 1
ชมพู่มะเหมียว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
ดอกแก้ว กองคลัง 1
ชิงชัน สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 1
ต้นขนุน กรมปศุสัตว์ 1
ต้นขนุน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1
ต้นเงาะ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
ต้นชะมวง ประชาชน/เกษตรกร 1
ต้นแมงดา สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 1
ต้นโมกหลวง กองคลัง 1
ต้นมะรุม กองคลัง 1
ต้นมะม่วงเขียวเสวย กองคลัง 1
ต้นมะเฟือง กองคลัง 1
ต้นมะไฟ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1
ต้นสาระ กองคลัง 1
ต้นละมุด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
ต้นลำไย กองคลัง 1
ต้นลิ้นจี่ กองคลัง 1
ต้นส้มแขก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
ต้นตะลิงปริง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
ต้นตะเคียน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 1
ต้นตะเคียนทอง กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 1
ต้นพิกุล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 1
ต้นไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 1
ต้นปีบ กองคลัง 1
ต้นผงชูรส กองคลัง 1
ต้นผักหวานป่า กองคลัง 1
ตะโกนา ประชาชน/เกษตรกร 1
ตะเคียน สำนักงานเจ้าคณะตำบลหัวถนน 1
ตะเคียนชันตาแมว อบต.เกาะสะท้อน 1
ตะเคียน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 1
ขนุน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่14 1
ขนุนทวาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม 1
คูน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
คูน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
เขียวเสวย ประชาชน/เกษตรกร 1
ไข่เขียว ประชาชน/เกษตรกร 1
ไข่เขียวหรือตะเคียนซวย สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 1
โกโก้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
เกาลัด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
เกาลัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
ขนุน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 1
ขนุน กองแผนงาน 1
กระทินณรงค์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 1
ก่อหลวง ประชาชน/เกษตรกร 1
ก่อหลวง สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 1
การบูร ประชาชน/เกษตรกร 1
กาฬพฤกษ์ ประชาชน/เกษตรกร 1
กระโดน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 1
แอ็ค ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
อินทนิล กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 1
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1
อินทน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 1
เหลืองปรีดียาธร กรมชลประทาน 1
เหลืองปรีดียาธร สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 1
เหลืิงอินเดีย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1
อโวคาโด้ กรมชลประทาน 1
อกร่องสีทอง ประชาชน/เกษตรกร 1
มันขุนศรี ประชาชน/เกษตรกร 1
ไม้แดง กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 1
โมกมัน ประชาชน/เกษตรกร 1
ไม้ตะเคียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
ไม้พยอม กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 1
มะฮอคกะนี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41 จ.ยะลา 1
มะฮอคกะนี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จัวหวัดยะลา 1
มะฮองกานี สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 1
มัขามป้อม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 1
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 1
มะฮอกกานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 1
ยางพารา กองคลัง 1
ยางนา กองคลัง 1
ลำบิดทะเล ประชาชน/เกษตรกร 1
ลำดวน กองคลัง 1
ลำไย กองการเจ้าหน้าที่ 1
ลำไย สถานีพัฒนาที่ดินตราด 1
ละมุดยักษ์ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1
หางนกยูงไทย กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 1
หูกระจง กองคลัง 1
เหลืองเชียงราย สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 1
เหลืองเชียงราย สถานีพัฒนาที่ดินตราด 1
เหลืองเชียงราย สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 1
เหลืองเชียงราย กองการเจ้าหน้าที่ 1
หมุยป่า ประชาชน/เกษตรกร 1
ส้มโอทับทิมสยาม กองคลัง 1
วาซาวิคเซีย สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 1
สะทอน ประชาชน/เกษตรกร 1
มะฮอกกานี กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 1
มะฮอกกานี กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 1
มะรุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 1
มะเหมี่ยว สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 1
มะออกกะนี ประชาชน/เกษตรกร 1
มะฮอกกานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41 1
มะม่วงหนองแซง สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 1
มะม่วงยายกล่ำ กองคลัง 1
มะยมป่า กองคลัง 1
มะรุม เครือข่ายหมอดินอาสา 1
มะรุม สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 1
มะม่วง ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม 1
มะไฟกา ประชาชน/เกษตรกร 1
มะม่วง กรมวิชาการเกษตร 1
มะม่วง กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 1
มะม่วงแก้วขมิ้น กองคลัง 1
มะม่วงเขียวเสวย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
มะม่วงน้ำดอกไม้ สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 1
มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1
มะม่วงฟ้าลั่น สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 1
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 1
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 1
มะแขว่น ประชาชน/เกษตรกร 1
มะตูมเทศ กองคลัง 1
มะคึก เครือข่ายหมอดินอาสา 1
มะปรางหวาน สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 1
ต๋าว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน (สวพ.1, กรมวิชาการเกษตร) 1
ตะแบก สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 1
ตะเคียนทอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
ปะคำดีควาย ประชาชน/เกษตรกร 1
น้ำดอกไม้มัน ประชาชน/เกษตรกร 1
ทุเรียนก้านยาว สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 1
ทุเรียนน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
ทุเรียนหมอนทอง ประชาชน/เกษตรกร 1
เทพธาโร ประชาชน/เกษตรกร 1
ไทรเกาหลี สำนักเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการเกษตร 1
ทุเรียน กองคลัง 1
มกหกกานี ประชาชน/เกษตรกร 1
โพทะเล ประชาชน/เกษตรกร 1
เฟื่องฟ้า กองคลัง 1
เพกา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
พิกุล สำนักเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการเกษตร 1
พิกุล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
พลองสีน้ำเงิน ประชาชน/เกษตรกร 1
ไผ่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 1
พญาสัตบรรณ กองคลัง 1
ผักเหลียง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 1