ปลูก "ไม้ยืนต้น" ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน

หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 928,636 ต้น
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะค่า 48
พะยูง 21
ยางนา 21
ตะเคียน 17
ประดู่ 13
รวงผึ้ง 4
กันเกรา 2
ชิงชัน 1
เหลืองเชียงราย 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สุพรรณิการ์ 2
ทุเรียน 2
มะค่า 1
กันเกรา 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ราชพฤกษ์ 100
ประดู่ 80
มะค่า 50
กันเกรา 41
พะยูง 20
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สัก 4
น้อยหน่า 3
มะม่วง 3
ส้มโอ 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 14
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สัก 5
กันเกรา 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 100
พะยูง 25
สัก 18
กันเกรา 15
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 25
กันเกรา 16
มะค่า 15
สัก 15
ตะเคียนคู่ 14
ตะเคียนทอง 13
ทุเรียนหมอนทอง 10
อินทนิล 5
ประดู่ 3
เหลืองเชียงราย 1
ลำไย 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะม่วง 10
พะยูง 4
ทองอุไร 4
ขนุน 4
มะม่วงน้ำดอกไม้ 3
มะม่วงมันขุนศรี 2
มะขาม 2
น้อยหน่า 2
ต้นทับทิม 2
ต้นมะม่วง 2
สะเดา 2
ลำดวน 1
ยางนา 1
ราชพฤกษ์ 1
ยางพารา 1
หูกระจง 1
ส้มโอทับทิมสยาม 1
ต้นมะม่วงเขียวเสวย 1
ต้นมะรุม 1
ต้นโมกหลวง 1
ต้นลำไย 1
ต้นลิ้นจี่ 1
ต้นสาระ 1
ต้นปีบ 1
ต้นผงชูรส 1
ต้นผักหวานป่า 1
ต้นมะเฟือง 1
ดอกแก้ว 1
กันเกรา 1
จำปี 1
ทุเรียน 1
พญาสัตบรรณ 1
เฟื่องฟ้า 1
มะม่วงยายกล่ำ 1
มะม่วงแก้วขมิ้น 1
มะยมป่า 1
มะตูมเทศ 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ขนุน 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 35
ตะเคียน 27
มะค่า 27
กฤษณา 10
สัก 9
พะยูง 7
ราชพฤกษ์ 5
งิ้ว 4
จามจุรี 4
มะค่าแต้ 3
มะม่วง 2
คูน 1
ตะเคียนทอง 1
ไม้ตะเคียน 1
รวงผึ้ง 1
สะเดา 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะพร้าว 7
กันเกรา 2
พะยูง 1
ยางนา 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 50
มะค่า 20
ประดู่ 7
ราชพฤกษ์ 4
สัก 3
กันเกรา 3
ยางนา 2
มะฮอกกานี 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 215
จำปาทอง 4
กันเกรา 3
พะยูง 2
สะเดา 2
สัก 1
ตะเคียน 1
ต้นตะเคียน 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สัก 20
มะค่า 15
ประดู่ 10
พะยูง 5
ยางนา 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 133
ยางนา 109
ประดู่ 29
สัก 28
มะค่า 25
ตะเคียนทอง 23
ไผ่ 16
มะฮอกกานี 12
ลำพู 8
แคนา 7
แคบ้าน 4
ราชพฤกษ์ 4
เหลืองปรีดียาธร 2
เงาะและลองกอง 2
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 2
ขนุน 2
ตะเคียน 2
มะม่วงและทุเรียน 2
ทิวา 2
พิลังกาสา 2
พลวง 1
มะม่วง 1
ไม้แดง 1
ต้นตะเคียนทอง 1
ไม้พยอม 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะค่า 271
ราชพฤกษ์ 220
พะยูง 152
ประดู่ 146
สัก 118
ขี้เหล็ก 117
ไม้แดง 99
ชงโค 90
ยางนา 88
ตะแบก 75
มะขามป้อม 60
ต้นชงโค 57
ชัยพฤกษ์ 52
ต้นหว้า 45
สะเดา 45
หว้า 45
ต้นลูกหว้า 40
ไผ่ 30
ต้นไผ่ 22
ต้นขี้เหล็ก 20
แคนา 7
มะม่วงหินมพานต์ 4
อะโวกาโด 4
มะม่วง 3
ต้นมะขาม 2
ขนุน 1
กันเกรา 1
หางนกยูงไทย 1
อินทนิล 1
อินทน 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 2
มะฮอกกานี 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ฝรั่ง 8
พะยูง 8
ทุเรียน 7
ฝรั่งขี้นก 3
มะค่า 3
เงาะโรงเรียน 3
ตะแบก 3
มะม่วง 2
ประดู่ป่า 2
สะเดามัน 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ขี้เหล็ก 149
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะค่า 80
สัก 40
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สัก 221
ประดู่ 221
มะค่า 100
ยางนา 100
พิกุล 20
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะค่า 50
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะขาม 1
พะยูง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 10
ยางนา 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สะเดา 100
มะค่า 50
ยางนา 30
ประดู่ 20
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะขามเปรี้ยว 20
ขนุนมาเลย์ 10
เหลืองปรีดียาธร 5
รวงผึ้ง 4
ทุเรียน 3
ทุเรียนก้านยาว 1
มะปรางหวาน 1
มะม่วงหนองแซง 1
มะม่วงน้ำดอกไม้ 1
มะม่วงฟ้าลั่น 1
ต้นแมงดา 1
วาซาวิคเซีย 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
กระพี้จั่น 108
กันเกรา 81
พิจั่น 81
สะเดา 70
จันทร์กระพร้อ 60
มะค่า 30
จันทร์กะพ้อ 20
จันทร์กระพ้อ 15
กะพี้จั่น 5
ประดู่ 5
พี้จั่นและจันกะพ้อ 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ขี้เหล็ก 40
ประดู่ 30
สัก 30
ยางนา 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
อินทนิล 10
พะยูง 10
นนทรี 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ตะเคียนทอง 1,549
ยางนา 1,098
พะยูง 1,011
มะค่า 280
กันเกรา 274
ประดู่ 21
สัก 20
ตะเคียน 10
จันทร์หอม 10
ตะเคียนดำ 5
กระถินเทพา 3
มะนาวหอมแปดริ้ว 2
รวงผึ้ง 2
มะรุม 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 1,952
ยางนา 837
สัก 800
มะค่า 777
มะขาม 665
นนทรี 594
หางนกยูงฝรั่ง 583
ประดู่ 558
ทองอุไร 500
สะเดา 347
ทองกวาว 345
มะฮฮกกานี 338
ตะเคียนทอง 338
กันเกรา 228
มะม่วง 198
เพกา 190
สารภี 168
ขี้เหล็ก 135
มะรุม 110
ไผ่ 102
กัลปพฤกษ์ 99
กฤษณา 99
จันทร์หอม 99
รวงผึ้ง 99
ราชพฤกษ์ 99
แคป่า 50
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 2,237
ตะเคียนทอง 2,050
ประดู่ 979
จามจุรี 850
มะค่า 819
มะขามป้อม 450
คูน 260
กระถินเทพา 200
พะยูง 189
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะม่วง 1,184
มะฮอกกานี 1,000
มะเกลือ 1,000
พะยูง 1,000
พะยอม 1,000
ขี้เหล็ก 1,000
สะเดา 1,000
ตะแบก 542
จามจุรี 500
เม็ก 500
สัก 500
ยางนา 456
ประดู่ 456
สมอภิเภก 200
อินทนิล 200
มะพร้าว 100
มะรุมป่า 80
ผักบุ้งฝรั่ง 80
รวงผึ้ง 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 1,844
ตะเคียน 1,567
พะยูง 1,464
สัก 453
กระถินเทพา 439
สะเดา 359
แคป่า 348
ไม้แดง 329
มะฮอกกานี 290
มะค่า 180
ไผ่ตง 179
ราชพฤกษ์ 179
กระพี้เขาควาย 170
ประดู่ 100
ต้นตะเคียน 99
โกงกางใบเล็ก 99
โกงกางใบใหญ่ 99
พลวง 99
นนทรี 99
มะขามป้อม 99
มะขามเปรี้ยว 99
ไผ่กิมซุง 80
ชิงชัง 80
กันเกรา 5
มะม่วง 5
รวงผึ้ง 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 2,341
กันเกรา 818
ทองอุไร 659
กฤษณา 621
ประดู่ 570
สำรอง 260
สะเดา 235
สารภีทะเล 220
มะขาม 217
จิกทะเล 208
สารภี 205
มะฮอกกานี 194
ตะเคียน 185
หย่อง 168
มะม่วงหิมพานต์ 149
ค่วม 129
ชะมวง 110
รวงผึ้ง 110
ศรีตรัง 109
ผวา 100
พิกูล 90
ชะม่วง 88
มังคุด 80
มะฮอกนี 70
พิกุล 69
เลือดแรด 60
มะม่วงกิม 50
พะยูง 48
ชำมะเรียง 39
รักษหลวง 39
ตะเค 30
ต้นอินต้นจัน 20
มะม่วงหินมะพานต์ 20
มะค่า 15
ตะเคียง 10
แคป่า 8
สตอ 8
มะม่วง 6
พยุง 5
ประดูชิงชัน 5
เหลืองเชียงราย 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 1,850
มะค่า 1,520
กันเกรา 1,100
ตะเคียน 1,050
ยางนา 1,000
ประดู่ 847
มะฮอกกะนี 300
ไผ่ 200
สำรอง 200
ทุเรียน 100
หัวชะเนียง 80
กฤษณา 30
รวงผึ้ง 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางพารา 1,297
ยางนา 1,158
ยูคาลิปตัส 1,000
มะพร้าวน้ำหอม 1,000
ทุเรียนหมอนทอง 674
ปาล์มน้ำมัน 661
ตะเคียนทอง 398
ทองอุไร 266
มะพร้าว 248
หมาก 239
ทุเรียน 234
มังคุด 198
มะม่วง 163
มะพร้าวแกง 150
กันเกรา 101
กัลปพฤกษ์ 99
เงาะ 59
พะยูง 56
มะค่า 30
สัก 20
ไม้ผล 20
นนทรี 15
จันทร์หอม 15
รวงผึ้ง 13
ราชพฤกษ์ 10
จามจุรี 10
กฤษณา 10
มะขามเปรี้ยว 4
สะเดา 3
ลำไย 1
เหลืองเชียงราย 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 2,317
ตะเคียน 1,956
พะยูง 974
มะค่า 797
สัก 713
อินทนิล 654
ประดู่ 589
ตะแบก 80
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 4,125
สัก 3,670
ประดู่ 3,305
มะค่าโมง 2,200
สาธร 1,800
มะค่า 1,760
แดง 1,600
ประดู่ป่า 850
ไผ่ 500
มะขาม 500
กันเกรา 65
ยางนา 30
ชมพู่ 2
ทุเรียน 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 3,947
ประดู่ 1,516
ขี้เหล็ก 1,349
พะยูง 999
ไผ่ซางหม่น 925
แคป่า 877
ตะเคียน 761
สัก 741
มะค่าโมง 628
มะขามเทศฝักใหญ่ 550
มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ 500
ไผ่หวานทวาย 500
มะค่า 408
มะพร้าวน้ำหอม 300
มะขามป้อม 265
สะเดา 265
เสลา 200
กล้วย 149
ไม้แดง 105
มะฮอกกานี 25
คูน 25
เกล็ดแดง 20
ชิงชัน 20
ตะเคียนทอง 20
มะตูมบ้าน 15
มะกอกน้ำ 15
น้อยหน่า 15
สมอไทย 15
ผักหวานป่า 10
ฝรั่ง 10
จันทร์หอม 10
เชอรรี่ 5
พลวง 5
เสม็ดแดง 5
กันเกรา 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 4,565
สะเดา 1,548
ประดู่ 1,394
ขี้เหล็ก 1,016
มะม่วง 988
สัก 955
มะค่า 924
มะขามเทศ 796
แคป่า 784
มะขามเปรี้ยว 638
พะยูง 470
ไม้แดง 239
แดง 199
กันเกรา 188
พะยอม 105
แคนา 99
ขนุน 45
ต้นหว้า 25
มะค่าโมง 10
มะขามป้อม 6
มะปราง 5
นางดำ 5
นางกวัก 4
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สัก 3,079
ยางนา 2,200
พะยูง 2,000
ประดู่ 1,150
มะค่า 1,060
แคนา 660
สะเดา 600
ขี้เหล็ก 590
ไผ่ 487
แดง 430
ราชพฤกษ์ 300
ยางกราด 200
เต็ง 200
ยูคาลิปตัส 119
ฝรั่ง 110
มะพร้าว 100
แคป่า 100
ชิงชัน 50
ตะกูยักษ์ 50
มะม่วง 50
มะขามเปรี้ยว 30
มังคุด 20
ละมุด 20
ส้มโอ 20
พฤก 15
มะขามหวาน 10
ต้นราชพฤกษ์ 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 6,648
พะยูง 3,330
สัก 2,672
ประดู่ 2,464
สะเดา 1,572
กันเกรา 1,501
มะค่า 1,031
แคป่า 355
ราชพฤกษ์ 326
ไม้แดง 299
มะม่วง 296
มะขามเปรี้ยวยักษ์ 198
กัลปพฤกษ์ 195
รวงผึ้ง 135
กฤษณา 100
กระฐินณรงค์ 90
ไผ่ 90
แดง 82
ทองอุไร 80
จามจุรี 80
ทองกวาว 40
แต้ 25
พลวง 20
มะฮอกกานี 20
ตะเคียน 20
ตะแบง 10
ตะเคียนทอง 10
พอก 2
จบก 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ประดู่ 590
สัก 300
ยางนา 120
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 2,930
ไม้แดง 2,370
สัก 1,810
พะยูง 1,000
ประดู่ 860
ตะเคียน 90
ไผ่ 30
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สัก 5,600
ยางนา 4,030
พะยูง 400
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 3,823
ประดู่ 3,228
มะค่า 1,841
แคป่า 1,834
กันเกรา 1,000
สะเดา 726
มะขามเปรี้ยว 408
มะขามเทศ 408
มะม่วง 405
ยางนา 128
มะขามป้อม 80
สัก 50
มะพร้าว 30
ไผ่ 10
ราชพฤกษ์ 10
ขี้เหล็ก 9
จามจุรี 5
มะฮอกะนี 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 4,100
ประดู่ 4,100
ยางนา 1,100
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 2,028
พะยูง 1,317
ประดู่ 1,163
แดง 879
ขี้เหล็ก 840
กันเกรา 763
มะค่า 755
ราชพฤกษ์ 620
ไผ่ 525
ยูคาลิปตัส 505
สะเดา 210
มะขามป้อม 200
สัก 169
ต้นขี้เหล็ก 150
กล้วย 99
ต้นแดง 80
มะเม่า 80
มะขาม 55
มะเหม่า 50
เเดง 50
ขี้เห 28
ขามป้อม 20
ดอกลำดวน 20
มะค่าโมง 20
มะยม 5
มะม่วง 3
แคนา 2
รวงผึ้ง 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 2,348
ยางนา 2,180
ประดู่ 1,031
หม่อน 594
ตะเคียน 545
พยอม 396
มะรุม 297
สัก 200
แคป่า 198
กระบาก 198
สะเดา 150
น้อยหน่า 148
ติ้ว 125
รัง 119
กันเกรา 109
ไม้แดง 99
บาก 73
เพกา 70
มะค่า 60
จามจุรี 60
ติ้วขาว 50
แดง 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 2,818
สัก 2,063
พะยูง 1,558
พลวง 1,000
กันเกรา 574
ทองกวาว 542
มะค่า 500
ประดู่ 327
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 747
ประดู่ 292
ตะเคียนทอง 218
มะค่า 180
สัก 80
ทองอุไร 50
มะม่วง 30
พะยูง 25
ขี้เหล็ก 15
กันเกรา 2
รวงผึ้ง 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 3,911
ยางนา 2,198
ประดู่ 596
ยูคาลิปตัส 200
สะเดา 179
แคบ้าน 138
น้อยหน่า 138
แคป่า 135
สัก 100
ต้นชาดยางเหียง 80
มะขามเทศ 69
เต็งรัง 50
พะยอม 50
แดง 50
มะค่า 10
กันเกรา 3
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 2,348
ยางนา 2,201
สัก 1,769
ประดู่ 1,213
มะค่า 581
แคป่า 536
สะเดา 456
ติ้ว 250
กันเกรา 201
ขี้เหล็ก 200
แดง 189
ตะเคียน 80
มะฮอกกานี 80
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 48
พะยูง 37
ประดู่ 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยูคาลิปตัส 3,000
สัก 1,200
ยางนา 1,000
พะยูง 601
ไผ่ 400
มะค่า 300
ไม้รัง 300
ประดู่ 200
รวงผึ้ง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 754
มะค่า 700
ประดู่ 625
พะยูง 400
สะเดา 370
พลวง 99
สัก 52
กันเกรา 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 1,194
พะยูง 944
สัก 854
ประดู่ 731
มะค่า 705
ตะเคียน 370
ส้มเสี้ยว 370
ปีบ 305
สักทอง 210
ตะแบก 120
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สัก 4,831
มะค่า 2,199
ประดู่ 2,093
พะยูง 2,021
ยางนา 847
ชิงชัน 568
พลวง 312
ราชพฤกษ์ 198
กันเกรา 50
แดง 20
ตะเคียน 20
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 4,513
ประดู่ 822
มะค่า 750
พะยูง 586
สัก 405
ไม้แดง 357
แคนา 288
แคป่า 99
แครป่า 24
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พิกุล 1,468
แคหางค่าง 1,400
มะขามป้อม 1,335
แคนา 1,317
เพกา 1,200
ขนุน 1,136
ยูคาลิปตัส 1,080
พะยูง 1,021
มะขามกระดาน 1,010
เสี้ยว 800
มะรุม 710
สัก 690
ยางนา 669
ราชพฤกษ์ 665
มะม่วง 638
สะเดา 616
สารภี 600
รวงผึ้ง 591
ลำไย 530
หว้า 485
มะค่าโมง 400
ทองอุไร 385
อินทนิล 350
จามจุรี 325
อินทนิลน้ำ 300
เหลืองปรีดียาธร 300
พญาเสือโคร่ง 272
ฝาง 200
เหลืองอินเดีย 180
ขี้เหล็ก 120
แคป่า 112
กาแฟ 101
ประดู่ 101
ต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์ 95
กัลปพฤกษ์ 94
ชงโค 90
มะค่า 90
อินทนิลบก 86
มะขาม 85
ลำใย 84
มะขามยักษ์ 71
ปีบ 60
ฝรั่ง 52
ไม้แดง 50
ขี้เหล็กอเมริกัน 50
กันเกรา 50
ไผ่ 47
พลวง 42
เงาะ 30
ต้นตะแบกนา 30
อโวคาโด 25
มะพร้าว 23
มะมาว 20
มะตูม 20
หนานเฉาเว่ย 20
อาโวคาโด 20
อาโวคาโด้ 18
น้อยหน่า 16
ไม้ผลรวม 13
ลีลาวดี 10
ผักหวานป่า 10
แคแดง 5
หม่อน 5
เหลืองเชียงราย 5
อะโวคาโด้ 5
ละมุด 5
ลองกอง 5
อืนทนิลบก 2
หางนกยูงฝรั่ง 2
จันทร์หอม 2
ชมพู่ 1
ต้นขนุน 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 2,914
ราชพฤกษ์ 1,858
มะค่า 1,701
มะขามป้อม 1,290
สัก 1,070
กัลปพฤกษ์ 1,053
ประดู่ 850
อินทนิลบก 650
ขี้เหล็ก 400
แคป่า 400
ปีป 300
ทองกวาว 300
หางนกยูงฝรั่ง 300
ตะแบกนา 260
ทองอุไร 200
ขนุน 200
ทรงบาดาล 200
พิกุล 200
เสลา 200
อินทนิลน้ำ 100
รวงผึ้ง 54
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะม่วง 2,723
ลำไย 1,739
เงาะ 1,264
สัก 1,227
พะยูง 1,085
ยางนา 636
อะโวคาโด 546
รวงผึ้ง 489
มะขามยักษ์ 484
ราชพฤกษ์ 453
มะขามป้อม 452
มะค่า 430
มะขาม 329
จามจุรี 304
กันเกรา 210
แก้วขมิ้น 200
มะขามกระดาน 200
กาแฟ 185
กัลปพฤกษ์ 172
ไผ่ 164
มะนาว 162
สะเดา 160
มะค่าโมง 150
เหลืองปรีดาธร 138
เหลืองอินเดีย 130
ประดู่ 129
ขนุน 120
มะพร้าว 104
ลำใย 101
ยอบ้าน 100
เหลืองปรีดีนาธร 100
เสี้ยว 100
อินทนิลน้ำ 100
มะเม่าหลวง 100
ผักติ้ว 100
พิกุล 100
แคหางค่าง 100
แคป่า 100
ทองกวาว 90
มะคาเดเมีย 69
ชัยพฤกษ์ 68
ส้มโอ 60
เสลา 50
สารภี 50
มะขามยัก 50
นนทรี 50
พลับ 50
เหลืองเชียงราย 47
เสี้ยวป่า 38
อินทนิล 30
ฝาง 30
ตะเบบูญ่า 30
พลวง 25
ประดู่แดง 24
ไผ่รวก 22
มะไฟ 20
จันทร์หอม 20
กฤษณา 20
อะโวาโด 20
ตองตึง 16
เหลืองปรีดีญาธร 15
หูกระจง 10
เหลือปรีดียาธร 10
กาสะลอง 10
ประดู่ป่า 10
อโศกน้ำ 7
หว้า 5
มะรุม 5
มะยงชิด 4
พุด 4
ม่ะม่วง 3
กระท้อน 3
แก้วเจ้าจอม 2
พฤกษ์ 2
พยอม 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะม่วง 3,839
พะยูง 2,982
มะขามเปรี้ยวยักษ์ 2,452
มะขาม 1,666
โกโก้ 837
ส้มโอ 762
อะโวคาโด 661
เงาะ 297
ต้นมะนาว 252
ไผ่ 243
ลำไย 198
สัก 180
มะนาว 172
มะไฟ 117
มะขามป้อม 99
ดอกแค 99
ไผ่ศรีนวล 79
ไผ่กิมซุง 62
กาแฟอาราบิก้า 50
ต้นหว้า 41
มังคุด 37
มะละกอ 31
ไผ่ซางหม่น 25
เพกา 25
ตะแบก 20
ละมุด 20
ทองอุไร 13
มะกรูด 10
ชะมวง 5
มะพร้าว 4
ขี้เหล็ก 3
มัลเบอร์รี่ 2
มะตูม 2
ก่อหลวง 1
ชมพู่ 1
ราชพฤกษ์ 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ประดู่ 2,353
สัก 2,210
ราชพฤกษ์ 2,085
อินทนิล 1,700
มะค่า 1,675
พะยูง 1,622
มะขาม 1,585
มะค่าโมง 1,250
รวงผึ้ง 20
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 6,194
ประดู่ 4,311
มะค่า 2,867
มะฮอกกานี 383
ทองอุไร 370
เงาะ 95
ม่ะม่วง 95
มะขาม 95
ลองกอง 90
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ประดู่ 4,902
มะค่า 4,543
เหียง 2,000
พะยูง 1,620
พะยอม 1,400
สัก 1,008
งิ้ว 1,000
ตะเคียน 600
โกโก้ 500
ต้นตะเคียน 450
เสี้ยว 438
สะเดา 399
จามจุรี 399
หว้า 300
หว่า 200
ค่า 121
มะขามป้อม 120
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 927
รวงผึ้ง 496
สัก 398
ราชพฤกษ์ 274
มะค่า 140
ประดู่ 129
หางนกยูง 99
หางนกยูงฝรั่ง 99
เหลืองเชียงราย 99
ยางพารา 90
เหลืองอินเดีย 71
หวาย 60
ไผ่ 60
มะไฟ 50
มะขามป้อม 40
เพกา 40
ต๋าว 40
กระท้อน 40
กระถินเทพา 40
ต้นลูกหว้า 30
ลำไย 30
มะม่วง 25
พะยูง 20
ลำไยมะขาม 19
มะรุม 15
ทุเรียนหมอนทอง 10
ทองอุไร 10
ชงโค 10
กันเกรา 9
เสลา 8
โกโก้ 5
ต้นไม้ต้นเหลืองอินเดีย 5
สะเดา 4
ต้นเหลืองอินเดีย 2
ไผ่เปราะ 2
มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ 1
ต้นมะไฟ 1
เหลืิงอินเดีย 1
อินทนิล 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ประดู่ 4,031
ราชพฤกษ์ 3,387
พะยูง 3,302
สัก 1,250
มะค่า 1,240
ยางนา 1,122
อินทนินทร์ 704
จามจุรี 588
ชาอัสสัม 495
นางพญาเสือโคร่ง 486
สะเดา 470
อินทนิล 400
หว้า 360
มะขามป้อม 300
พญาเสือโคร่ง 200
มะกอก 200
กัลปพฤกษ์ 200
มะขามยักษ์ 198
ยางพารา 198
อินทนิน 185
กฤษณา 180
เชิงชัน 100
ต้นว่าน 100
มะฮอกกานี 100
นนทรี 90
จันทร์หอม 90
แคป่า 90
ทองกวาว 80
รวงผึ้ง 80
พิ้งค์ทรัมเป็ด 60
สารภี 30
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สัก 5,000
พะยูง 5,000
กอเดือย 4,160
มะขามป้อม 2,000
ประดู่ 1,200
สะเดา 1,200
งิ้วแดง 1,178
มะขามยักษ์ 200
งิ้ว 22
ราชพฤกษ์ 20
อินทนิล 20
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สัก 18,235
ต้นหางนกยูง 950
ประดู่ 252
พะยูง 160
มะขาม 109
พญาเสือโคร่ง 105
ต้นสัก 99
มะม่วง 50
สะเดา 50
มะค่า 27
พลวง 25
ยางนา 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะค่า 99
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 6,560
ยางนา 2,281
มะค่า 2,163
ประดู่ 1,901
ต้นหว้า 1,110
สะเดา 890
กฤษณา 801
สัก 607
มะขาม 502
แคนา 479
ต้นไผ่ 288
มะฮอกกานี 280
ตะเคียน 270
หว้า 232
แคป่า 199
กันเกรา 180
ต้นตะเคียน 180
ต้นมะขามป้อม 99
วา 98
ราชพฤกษ์ 90
กัลปพฤกษ์ 90
พลวง 90
จันทร์หอม 50
หว่า 25
ต้นแคร์นา 20
พญาเสือโครง 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 4,711
มะค่า 3,164
ประดู่ 2,641
สัก 2,422
มะขามป้อม 1,547
กระบก 1,211
หว้า 935
ยางนา 915
แดง 795
ตะเคียน 530
มะหาด 482
คอแลน 452
ยมหิน 340
แคนา 300
ตะแบก 220
ยูคาลิปตัส 200
แคป่า 140
ต้นหว้า 42
กะบก 33
ตันหว้า 6
มะขามป้อบ 6
ตะเตียน 4
ตะเคียง 2
คออลน 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สะเดา 2,290
อินทนิลน้ำ 2,230
มะขามป้อม 2,150
ประดู่ 2,110
พะยูง 1,600
มะค่า 1,300
หว้า 1,100
ตะเคียน 1,000
ขี้เหล็ก 800
มะขามฝักใหญ่ 600
พญาเสือโคร่ง 600
ยางนา 550
คอแลน 500
คูณ 350
ค้อ 200
จำปาขาว 200
จำปาบ้าน 200
ก่อ 200
ตะเคียนทอง 200
มะเม่า 200
ยมหิน 200
สัก 200
เพกา 180
นนทรี 110
ไผ่ซางหมน 100
มังคุดป่า 100
มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ 100
กัลปพฤกษ์ 100
ชมพูพันธ์ทิพย์ 100
ชนวน 100
งิ้วป่า 100
เหลืองอินเดีย 100
กระถิ่นเทพา 80
เสี้ยวดอกขาว 50
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
กันเกรา 320
ประดู่ 261
มะค่า 185
พะยูง 170
สัก 150
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะค่า 16,745
ยางนา 866
แคป่า 180
พะยูง 119
สะเดา 90
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 56
พะยูง 48
ประดู่ 45
ตะเคียนทอง 25
มะค่า 15
กันเกรา 10
สัก 4
แดง 2
กระทินณรงค์ 1
แคป่า 1
แคนา 1
จำปา 1
ไผ่ 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ประดู่ 30
ยางนา 10
ต้นคูน 6
เสลา 2
รวงผึ้ง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะขามป้อม 195
ไผ่ 192
สัก 173
มะค่า 141
สะเดา 127
ยางนา 127
ไผ่กิมซุง 60
มะขาม 59
มะม่วงเขียวใหญ่ 55
มะขามยักษ์ 35
พะยูง 20
ราชพฤกษ์ 13
เสี้ยว 10
คูณ 5
คณู 5
แคป่า 5
มะค่าโมง 4
แดง 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
กระถินเทพณรงค์ 43,521
ยางนา 2,457
อโวกาโด้ 1,875
ไผ่ซางหม่น 1,357
เงาะ 1,201
ทุเรียน 1,078
มะค่า 1,024
สะเดา 609
พะยูง 534
ไม้ยืนต้นโตเร็ว 474
แคป่า 446
ประดู่ 418
แคนา 400
ขี้เหล็ก 366
เบญจพรรณ 349
ราชพฤกษ์ 339
ลองกอง 315
ตะเคียน 311
กระถินเทพา 270
สัก 265
มะม่วงเขียวเสวย 235
มังคุด 225
ไม้ป่าเบญจพรรณ 219
นนทรี 208
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 200
โกโก้ 200
มะขาม 173
มะขามเปรี้ยว 118
คูณ 111
มะเม่า 96
มะคึก 73
มะรุม 66
ไผ่ข้าวหลามกาบแดง 44
มะม่วงเขียวใหญ่ 25
ไผ่ 22
มะกอกป่า 20
เพกา 18
ผักหวานป่า 11
ซางหม่น 8
ขนุน 2
มะม่วงแก้วขมิ้น 2
ชมพู่ 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
กระถินเทพณรงค์ 1,200
พะยูง 43
ยางนา 33
มะค่า 28
สะเดา 16
สัก 13
ประดู่ 10
ตะเคียน 3
ต้นหว้า 3
ชงโค 2
ตะแบก 1
มะฮอกกานี 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 185
ยางนา 152
สะเดา 70
กฤษณา 66
ไผ่ซางหม่น 60
แคนา 55
มะรุม 50
ฝรั่ง 40
น้อยหน่า 40
มะขามป้อม 36
มะม่วง 33
มะขาม 30
ไผ่ 18
แคป่า 16
ตะเคียน 10
เหลืองอินเดีย 7
ประดู่ 5
เเคนา 5
มะค่า 5
สาเก 2
เหลืองปรีดียาธร 1
กันเกรา 1
ต้นไผ่ 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
โมกมัน 2,088
มะค่าโมง 2,000
สะเดา 1,573
มะค่า 1,112
แคร์ฝรั่ง 590
หว้า 530
สีเสียดแก่น 500
ปีบ 500
ขี้เหล็กบ้าน 300
แคหางค่าง 200
มะกอกป่า 200
แดง 175
ขี้หนอน 150
ราชพฤกษ์ 145
กัลปพฤกษ์ 100
พฤกษ์ 100
ประดู่ป่า 50
พะยอม 50
พะยูง 50
ขี่หนอน 50
ตะเคียนทอง 50
ตาเสือ 50
ยางนา 50
มะค่าแต้ 36
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สะเดา 1,801
มะขาม 1,775
ขี้เหล็ก 1,217
ราชพฤกษ์ 1,014
หว้า 967
ประดู่ 750
มะขามป้อม 650
มะค่า 595
มะค่าแต้ 550
มะค่าโมง 350
ไผ่ 330
เหนียง 160
สัก 130
เหรียง 100
ขี้่เหล็ก 80
ทองอุไร 50
พะยูง 45
มะฮอกกานี 25
ตะเคียน 5
กัลปพฤกษ์ 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ประดู่ 979
ขี้เหล็ก 688
ทองอุไร 515
กระถินเทพา 405
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 400
พะยูง 291
ตะเคียน 270
มะค่า 260
มะพร้าว 210
สะตอ 190
กระพื้จั่น 170
นนทรี 125
มะฮอกกานี 120
คูณ 70
กระถินณรงค์ 60
กระทิง 60
ตะแบก 60
ไทร 60
ปาโลแซนโตส 40
มะกอกป่า 30
เสลา 10
กระพี้ 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 4,392
มะค่า 4,232
มะฮอกกานี 3,675
ประดู่ 2,932
พะยูง 2,903
สัก 1,819
กันเกรา 947
ไม้แดง 854
พยอม 723
ขี้เหล็ก 719
ทองอุไร 705
พยุง 594
มะค่าโมง 565
กระถินเทพา 550
สะเดา 500
ตะเคียน 449
มะขามป้อม 320
ตะเคียนทอง 284
สักทอง 255
จามจุรี 149
ยูคา 120
ชัยพฤกษ์ 99
นนทรี 70
ตะแบก 60
ยูคาลิปตัส 60
สน 60
สมอภิเภก 50
สารภี 50
ขนุน 30
กัลปพฤกษ์ 27
ไม้ยืนต้นอื่น 20
หว้า 10
ไข่เน่า 10
ต้นจัน 6
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ประดู่ 5,166
สะเดา 3,661
ทุเรียน 3,000
มะขามเปรี้ยว 2,362
มะค่าโมง 2,106
สักทอง 1,850
มะม่วง 1,700
ราชพฤกษ์ 1,410
ขนุน 1,188
ยางนา 902
มะพร้าว 680
มะขามป้อม 630
พะยูง 570
พยุง 510
ไม้แดง 500
เงาะ 500
มะค่า 495
มะค่าแต้ 420
ไข่เน่า 420
กัลปพฤกษ์ 420
ต้นหว้า 420
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 400
มะม่วงอกร่องสีทอง 400
ส้มโอทองดี 400
เสลา 380
ขี้เหล็ก 325
ไผ่ลวก 270
ทองอุไร 220
หางนกยูงฝรั่ง 210
ส้มโอเขาใหญ่ 200
มะขาม 180
เหลืองปรีดียาธร 170
ต้นมะขามป้อม 130
สนปฎิพัทธ์ 120
อโวคาโด้ 106
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง 100
โกโก้ 100
อินทรนินท์ 83
มะกำตัน 50
ไผ่รวก 40
นนทรี 40
พยอม 31
ตะเคียนทอง 27
มะฮอกกานี 25
หางนกยูง 20
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะขาม 7,671
สน 2,714
ตาล 2,424
ตะแบก 2,345
สัก 1,686
มะพร้าว 1,560
พะยูง 1,262
ทองอุไร 1,035
เสลา 724
ชมพูพันธ์ทิพย์ 670
สนทะเล 494
มะม่วงป่า 396
เหลืองปรีดียาธร 365
มะขามป้อม 320
มะฮอกกานี 319
ขี้เหล็ก 190
น้อยหน่า 179
อะราง 160
ราชพฤกษ์ 160
รวงผึ้ง 145
หว้า 145
กระถินเทพา 140
ยางนา 135
สะเดา 130
ปาโลแซนโตส 120
นนทรี 99
มะขามเทศ 90
มะค่า 90
มะพร้าวน้ำหอม 80
กะโดนน้ำ 80
ตะเคียงทอง 75
ชำมะเลียง 60
ต้นขี้เหล็ก 50
มะร้าวน้ำหอม 50
เหลืองปรียาธร 50
มะม่วง 40
เหลืองปริยาธร 30
เหลืองปิยาธร 25
ไทรเกาหลี 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 674
มะค่า 496
เหลืองปรีดียาธร 452
ทองอุไร 150
นนทรี 145
ประดู่ 133
ขนุน 100
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สะเดา 9,998
ประดู่ 9,135
หว้า 2,087
สัก 1,065
กระถินเทพา 895
มะฮอกกานี 884
มะฮ้อกกานี 860
มะขามเปรี้ยว 799
พะยูง 605
ไม้แดง 540
มะขาม 258
ตะเคียน 211
มะค่า 97
มะขามป้อม 90
แดง 35
ยางนา 25
แคป่า 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
โกงกาง 2,061
มะฮอกกานี 240
เหลืองปรีดียาธร 190
มะค่า 180
ทองอุไร 180
โมกมัน 60
มะขาม 55
ขนุน 40
ยางนา 35
หางนกยูงฝรั่ง 20
ชมพูพันธ์ุทิพย์ 20
ต้นสารภี 20
พิกุล 20
มันปู 20
มะรุม 20
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 4,851
ต้นมะฮอกกานี 3,858
ต้นหว้า 691
กระถินณรงค์ 150
กำแพงเจ็ดชั้น 100
ต้นมะฮอกกานีต้นตะเคียนทองต้นยางนา 100
อินทนิน 100
ต้นยางนา 50
ต้นตะเคียนทองต้นยางนา 50
ต้นเหรียง 50
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ตะเคียน 2,830
โกโก้ 1,100
ตะเคียนทอง 1,030
จำปาป่า 1,000
จำปาทอง 865
ยางนา 650
พะยูง 540
พยอม 490
มะฮอกกานี 310
พยุงไหหลำ 300
โกงกาง 297
ทุเรียน 240
มะม่วงหิมพานต์ 130
ประดู่ 129
แดงควน 31
อินทนิน 30
อบเชย 30
สารภี 30
เสม็ดชุน 20
ทองอุไร 16
ต้นเหรียง 13
มะพร้าวน้ำหอม 10
สะเดามัน 5
ขนุนสำปะลอ 4
สาระภี 2
กระโดน 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 1,670
จำปาทอง 600
พะยูง 550
ตะเคียนทอง 500
เทพทาโร 450
สะเดา 400
มะฮอกกานี 178
สักทอง 70
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะพร้าว 19,892
โกงกางใบใหญ่ 7,100
ปาล์มน้ำมัน 1,100
มะฮอกกานี 1,016
ตะเคียนทอง 842
โกโก้ 600
มะพร้าวน้ำหอม 562
ต้นประ 360
จำปาทอง 350
มะม่วงน้ำดอกไม้ 140
ทุเรียน 110
มังคุด 78
ส้มโอทับทิมสยาม 28
มะม่วงหิมพานต์ 10
หลุมพอ 4
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ตะเคียนทอง 2,935
ทุเรียน 1,450
มะพร้าว 1,441
ยางนา 1,188
มะฮอกกานี 1,089
พะยูง 684
ราชพฤกษ์ 297
สัก 198
ปาล์มน้ำมัน 180
มะม่วง 99
กันเกรา 99
เหลืองปรีดียาธร 99
สะตอ 99
หมาก 99
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 16,389
สะเดา 10,361
จำปาทอง 4,409
รวงผึ้ง 3,561
ประดู่ 287
พะยูง 99
ทองอุไร 20
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
โกงกาง 2,000
สัก 1,320
มะค่า 1,170
หลุมพอ 910
สน 700
มะฮอกกานี 601
ยางนา 455
สะเดา 400
ประดู่ 400
ตะเคียนทอง 320
ตะเคียน 300
อินทนิน 299
พะยูง 225
มะม่วงหิมพาน 200
กระถิ่นเทพา 200
พยอม 150
กระถินเทพา 100
ฮอกกานี 99
สะเดาเทียม 50
กระถิ่น 50
มะขามป้อม 50
อินทนิล 36
จำปาป่า 10
อินทะนิน 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
กันเกรา 404
แอ็ก 400
สะเตียว 384
หลาวชะโอน 380
โงงงัง 350
กระขิด 331
ปาหนันข้าง 330
หว้านา 330
ยางนา 315
แคบ้าน 310
หว้าพรุ 280
จำปูลิง 50
ตะเคียน 50
จำปาป่า 30
พิกุล 30
ทองอุไร 9
หมาก 8
ขนุน 6
ทุเรียน 5
มะพร้าวน้ำหอม 2
ชมพู่ 2
จิก 1
ผักเหลียง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
กันเกรา 15
ยางนา 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ต้นเทียม 1,360
ต้นขี้เหล็ก 1,300
ต้นปริง 1,250
กันเกรา 1,162
ต้นหว้านา 1,090
กฤษณา 940
ต้นหลุมพ้อ 830
ต้นพะยอม 830
สัก 820
ต้นไผ่สีสุก 590
พะยูง 480
ต้นทองอุไร 430
พะยอม 160
ยางนา 115
ไผ่สีสุก 80
ต้นสะเดา 80
ต้นหว้า 80
ต้นยางนา 80
ขี้เหล็ก 80
ต้นมะม่วงหิมพานต์ 75
สะเดา 65
เทียม 45
รวงผึ้ง 30
หลุมพอ 30
ต้นกาหลง 20
มะม่วงหิมพานต์ 10
ทองอุไร 5
หลุมพ้อ 5
ไข่เขียวหรือตะเคียนซวย 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 2,079
ยางนา 2,079
ขี้เหล็ก 1,980
กฤษณา 1,980
ประดู่ 1,980
สะเดา 1,902
หมาก 5
มะม่วงหมิพานต์ 5
มะม่วงหิมพานต์ 3
ทองอุไร 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 584
มะฮอกกานี 317
พะยอม 260
เหรียง 160
ตะเคียนทอง 150
ราชพฤกษ์ 140
มะม่วงหิมพานต์ 110
ตะเคียน 7
มาออกกานี 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 2,935
จำปาทอง 1,900
ยางนา 1,689
กันเกรา 1,600
พะยอม 1,419
ตะเคียนทอง 1,350
สะเดาเทียม 1,350
มะม่วงหิมพานต์ 25
สัก 5
ตะเคียน 2
ละมุดยักษ์ 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 1,868
ตะเคียน 1,437
กูเบ 464
ไผ่ 442
กันเกรา 370
สะเดา 273
กระถินเทพา 170
ขี้เหล็ก 145
พะยอม 139
พันธุ์กูเป 99
พันธุ์ตะเคียนทอง 99
พันธุ์สะเดา 99
ใผ่ตง 99
มะพร้าว 99
ราชพฤกษ์ 89
ไม้ไผ่ 30
มะม่วง 30
พะยูง 30
กฤษณา 20
ไม้ยืนต้นอื่นๆ 20
จามจุรี 10
ตะเคียงทอง 5
จันทร์หอม 1
มะรุม 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะเหมี่ยว 1
มะฮองกานี 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
กูเบ 297
มะพร้าว 285
มะม่วงหิมพานต์ 137
มะรุม 119
เหรียง 103
ตะลิงปิง 101
ตำเสา 101
มะกอกน้ำ 76
สะเดาเทียม 65
ละไม 59
ทุเรียน 54
หมาก 53
มะนาว 49
มะม่วงเบา 39
กันเกรา 27
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 24
มะพร้าวบ้าน 20
แอ๊ก 20
ขนุน 19
ตะลิงปลิง 17
สะตอ 16
โกงกาง 10
เนียงนก 10
เงาะ 9
ราชพฤกษ์ 8
ส้มแขก 7
ขี้เหล็ก 7
มะกรูด 7
มะม่วง 7
มะพร้าวน้ำหอม 6
พะยูง 6
ชมพู่ 6
ทองอุไร 5
ต้นมะม่วงเบา 5
ฝรั่ง 5
มะฮอกนี 5
มะฮอกานี 5
สะเดาบ้าน 5
หมากเหลือง 5
ยางวาด 5
ลองกอง 4
ส้มโอ 4
มะขามป้อม 4
พุทธานมสด 4
มะขาม 4
ตะเคียนทอง 4
ต้นมะรุม 3
ต้นมะพร้าว 3
ต้นตะลิงปลิง 3
มะกอก 3
มังคุด 3
มะม่วงห่าวมะนาวโห่ 3
สัก 3
มะม่วงหินมะพานต์ 2
มะฮอกกานี 2
ต้นทุเรียน 2
ต้นพิกุล 2
ตะเคียน 2
เงาะโรงเรียน 2
ชมพู่มะเหมียว 1
คูน 1
เกาลัด 1
เกาลัดเชียงใหม่ 1
โกโก้ 1
ต้นส้มแขก 1
ต้นละมุด 1
ต้นตะลิงปริง 1
ต้นเงาะ 1
มะม่วงเขียวเสวย 1
เพกา 1
พิกุล 1
ทุเรียนน้ำ 1
ยางนา 1
แอ็ค 1
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760 e-Mail : tswc@ldd.go.th