ปลูก "ไม้ยืนต้น" ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน

หน่วยงานภายนอก
จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 3,332 ต้น
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 500
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 198
พะยูง 198
ประดู่ 99
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะค่า 198
พะยูง 95
ยางนา 95
วา 90
กฤษณา 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะค่า 50
พะยูง 50
จามจุรี 50
ขนุน 50
ชิงชัน 50
ยางนา 50
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
กระถินเทพา 50
ประดู่ 50
พะยูง 50
พยอม 50
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
กอเดือย 40
พะยูง 30
สัก 30
สะเดา 20
งิ้วแดง 15
ประดู่ 15
มะขามป้อม 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ประดู่ 99
สะเดา 39
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะขามป้อม 30
ปีบ 30
สัก 25
ยมหิน 15
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะค่า 99
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยูคาลิปตัส 99
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 20
พะยอม 20
มะค่า 20
ยางนา 20
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 22
ประดู่ 15
มะค่า 14
พะยูง 7
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
เฟื่องฟ้า 50
พะยูง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 50
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ต้นตะเคียนทอง 50
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ประดู่ 50
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สัก 50
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 20
ตะเคียนทอง 5
หลุมพอ 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 30
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ประดู่ 30
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
แคป่า 10
รวงผึ้ง 7
จำปี 5
มะขามป้อม 2
ต้นพิกุล 1
มัขามป้อม 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ทองอุไร 20
มะฮอกกานี 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 12
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 12
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 9
รวงผึ้ง 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะค่า 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะออกกะนี 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะม่วงเขียวเสวย 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ต้นทองอุไร 9
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
รวงผึ้ง 7
ต้นมังคุด 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 8
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 8
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
น้อยหน่า 4
มะนาว 3
ต้นขนุน 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ประดู่ 3
ต้นคูณ 3
ราชพฤกษ์ 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ตะเคียนทอง 7
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ขนุน 2
นนทรี 1
พะยูง 1
เหลืองปรีดียาธร 1
อโวคาโด้ 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะค่า 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ตาลโตนด 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
รวงผึ้ง 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สะเดา 2
สัก 2
ตะเคียน 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอคกะนี 4
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สะเดา 2
กันเกรา 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พิกุล 1
ไทรเกาหลี 1
รวงผึ้ง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
กฤษณา 1
ตะเคียนชันตาแมว 1
สะเดา 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานีใบใหญ่ 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะม่วง 1
ขนุนทวาย 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
รวงผึ้ง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ขนุน 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
แคป่า 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
รวงผึ้ง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ประดู่ 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
รวงผึ้ง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
จันทร์หอม 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอคกะนี 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอคกะนี 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ต๋าว 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะม่วง 1
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760 e-Mail : tswc@ldd.go.th