ปลูก "ไม้ยืนต้น" ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน

หน่วยงานภายนอก
จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 7,957 ต้น
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
กล้วย 2,412
ไผ่ 730
ยางนา 410
ไผ่รวก 235
ไผ่ซางหม่น 140
ไม้เหียง 130
ไม้เบญพรรณ 90
ไม้หมี่ 50
ประดู่ 30
ตะแบก 30
กาง 30
ไม้ลัง 20
ไม้ผล 20
มะขามป้อม 20
ลำใย 20
ยูคาลิปตัส 10
ราชพฤกษ์ 10
มะม่วง 10
ไม้เบญจพรรณ 10
ขี้เหล็ก 10
พะยูง 9
อินทนิล 8
ลำไย 5
ทุเรียน 5
นางพญาเสือโคร่ง 5
เงาะ 5
กระถิน 5
ตะเคียน 5
มังคุด 5
มะนาว 5
มะพร้าว 5
มะขาม 5
มะยงหอม 4
ชัยพฤกษ์ 4
สัก 4
อินทนิน 2
เสม็ดแดง 1
ชัยพฤก 1
กระดังงา 1
กันเกรา 1
บุนนาค 1
ทองหลางบ้าน 1
พะยอม 1
พุทรา 1
มะค่า 1
มั่งมี 1
ไม้ยมหอม 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 500
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 198
พะยูง 198
ประดู่ 99
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะค่า 198
ยางนา 95
พะยูง 95
วา 90
กฤษณา 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะค่า 50
ยางนา 50
จามจุรี 50
ชิงชัน 50
ขนุน 50
พะยูง 50
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
กระถินเทพา 50
พะยูง 50
พยอม 50
ประดู่ 50
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
กอเดือย 40
พะยูง 30
สัก 30
สะเดา 20
ประดู่ 15
งิ้วแดง 15
มะขามป้อม 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ประดู่ 99
สะเดา 39
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ปีบ 30
มะขามป้อม 30
สัก 25
ยมหิน 15
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะค่า 99
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยูคาลิปตัส 99
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ไม้ผลโตเร็ว 99
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 20
พะยอม 20
มะค่า 20
ยางนา 20
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 22
ประดู่ 15
มะค่า 14
พะยูง 7
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
เฟื่องฟ้า 50
พะยูง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 50
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ต้นตะเคียนทอง 50
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ประดู่ 50
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สัก 50
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 20
ตะเคียนทอง 5
หลุมพอ 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ประดู่ 30
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 30
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
แคป่า 10
รวงผึ้ง 7
จำปี 5
มะขามป้อม 2
มัขามป้อม 1
ต้นพิกุล 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ทองอุไร 20
มะฮอกกานี 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 10
ต้นมะขาม 7
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 12
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 12
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 9
รวงผึ้ง 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะค่า 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะออกกะนี 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะม่วงเขียวเสวย 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 10
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ต้นทองอุไร 9
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
รวงผึ้ง 7
ต้นมังคุด 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 8
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ยางนา 8
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
น้อยหน่า 4
มะนาว 3
ต้นขนุน 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ต้นคูณ 3
ประดู่ 3
ราชพฤกษ์ 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ตะเคียนทอง 7
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ขนุน 2
นนทรี 1
พะยูง 1
เหลืองปรีดียาธร 1
อโวคาโด้ 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะค่า 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ตาลโตนด 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สะเดา 2
สัก 2
ตะเคียน 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
รวงผึ้ง 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 5
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอคกะนี 4
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
กฤษณา 1
ตะเคียนชันตาแมว 1
สะเดา 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
สะเดา 2
กันเกรา 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ไทรเกาหลี 1
รวงผึ้ง 1
พิกุล 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ขนุนทวาย 1
มะม่วง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานีใบใหญ่ 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 2
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
รวงผึ้ง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
รวงผึ้ง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
จันทร์หอม 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ประดู่ 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
แคป่า 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ต๋าว 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
ขนุน 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
รวงผึ้ง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
พะยูง 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอคกะนี 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอกกานี 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะฮอคกะนี 1
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
มะม่วง 1
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760 e-Mail : tswc@ldd.go.th