ปลูก "ไม้ยืนต้น" ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน

ประชาชน/เกษตรกร
จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 52,383 ต้น
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
กระถินเทพา 2,999
ตะเคียน 2,269
มะฮอกกานี 1,342
เทพทาโร 1,200
มะขามเปรี้ยว 791
ตะเคียนทอง 629
ไผ่ลวก 561
จำปาทอง 500
สักทอง 443
มะขามป้อม 424
ขี้เหล็ก 422
ประดู่ป่า 400
หางนกยูง 326
พะยอม 319
ไม้แดง 280
หน่อไม้เลี้ยงน้อง 250
ยางนา 218
เสลา 202
พฤก 198
แดง 184
ตะแบก 180
มะค่า 180
มะพร้าว 150
รังแดง 150
ไผ่ 150
แสบง 141
เม่าหลวง 127
ต้นหว้า 120
หลุมพอ 102
รัง 101
ไม้ยมหอม 99
ไม้ยางยา 99
ไม้ยืนต้น 99
ต้นตะเคียน 99
มะม่วง 92
ไผ่กิมซุง 90
ต้นไผ่ 90
ผักหวานป่า 90
กาแฟ 90
แคนา 86
ต้นมะขามป้อม 85
มะขาม 85
เงาะ 80
ไผ่ข้าวหลามกาบแดง 77
อะโวคาโด้ 65
กฐินเทพา 60
ไผ่ซางหม่น 56
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 55
ชิงชัน 52
้ไผ่ 50
ยูคาลิปตัส 50
หว้า 50
ประดู่ลาย 45
กระท่อม 30
กระทิง 30
เหลืองปรีดียาธร 30
มะขามเทศ 25
มะกำตัน 25
ยมหิน 24
ขนุน 23
มะหาด 22
สะตอ 20
ฝรั่ง 20
เพกา 20
กระบก 20
ปีบ 20
ไทรเกาหลี 20
เสี้ยวป่า 19
เหลืองปรีดียาธรณ์ 12
อินทรนินท์ 10
แอก 10
ลีลาวดี 10
ทิ้งถ่อน 10
ต้นมะขาม 10
ต้นหว้่า 10
กะพี้เขาควาย 10
คอแลน 10
แคป่า 10
หูกระจง 9
เก็ดแดง 7
ยางแดง 6
ยูคาลิปตัสสีรุ้ง 6
พิกุล 5
มะเกลือ 5
ต้นสำรอง 5
งิ้วแดง 4
ชะมวง 4
มะริด 4
พิลังกาสา 4
พฤกษ์ 4
ยางวาด 4
ลำดวน 4
สาวดำ 3
สีเสียดเปลือก 3
ยางเหียง 3
พยอม 3
โกงกาง 3
คำมอกหลวง 3
อินทนิล 3
เหลืิงปรีดียาธรณ์ 3
เหลืองเชียงราย 2
หว้าอินเดีย 2
หมอราน 2
หมากเม่า 2
อินผาลัมบาฮี 2
คูณ 2
ขะจาว 2
กรุง 2
ต้นก่อ 2
ถ่อน 2
ไผ่รวก 2
พังแหร 2
มะยม 2
มะค่าโมง 2
มอหกกานี 2
มะขามยักษ์ 2
สาธร 2
สมอภิเภก 2
ไม้ก่อ 2
ลำบิดทะเล 1
สะทอน 1
โมกมัน 1
มะออกกะนี 1
มันขุนศรี 1
มะแขว่น 1
มะเฟืิอง 1
มะไฟกา 1
พลองสีน้ำเงิน 1
โพทะเล 1
มกหกกานี 1
น้ำดอกไม้มัน 1
ทุเรียนหมอนทอง 1
เทพธาโร 1
ปะคำดีควาย 1
ต้นชะมวง 1
ชะมวงด่าง 1
ตะโกนา 1
เต็ง 1
กระท้อน 1
กระพี้เขาควาย 1
ก่อหลวง 1
การบูร 1
กาฬพฤกษ์ 1
เขียวเสวย 1
ไข่เขียว 1
แคสันติสุข 1
จัน 1
จิกนา 1
แจง 1
ชมพู่พันธุ์ทิพย์ 1
หมุยป่า 1
อกร่องสีทอง 1
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760 e-Mail : tswc@ldd.go.th