ปลูก "ไม้ยืนต้น" ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน

เครือข่ายหมอดินอาสา
จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 11,033 ต้น
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
จำปาทอง 1,200
แคนา 208
โกโก้ 198
ฝรั่งกิมจู 198
ไม้แดง 198
มะม่วง 198
ทุเรียน 189
ต้นสักทอง 147
ชิงชัง 99
ยูคา 99
ต้นตะเคียน 97
มะขามป้อม 71
แสบง 59
มะพร้าว 50
ตะเคียน 44
ไผ่ 30
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 15
มะฮอกกานี 10
เงาะ 9
คูณ 9
ขี้เหล็ก 7
มะเม่า 3
หลุมพอ 2
มะรุม 1
มะคึก 1
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760 e-Mail : tswc@ldd.go.th